“Vi er på vej mod en ny missionstid”

Missionsbefalingen gælder stadig, fastslog de norske kirkeledere Anne-May Grasaas, Knut Hallen, Anne Mari Schiager Topland og Tore Laugerud. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK.

Før tænkte folk, at man kunne betale sig fra mission. Nu er det blevet en større del af folks hverdag, mener næstleder i den lutherske Frikirken.

– Mission handler nu først og fremmest om et integreret liv, om at dele tro og gøre godt i nærmiljøet. Jeg tror, vi er inde i en ny tid for mission og for samtalerne om mission, siger næstleder i Frikirken, Anne Mari Schiager Topland, som mener det ligger i kirkens væsen at dele det, man har fået på hjerte.

Missionsbefalingen gælder stadig

Ingen af deltagerne i paneldebatten med titlen ”Har misjon gått ut på dato?”, som fandt sted i Storsalen i Oslo forrige tirsdag, ville svare ja på spørgsmålet.
– Vi har fået en opgave, som er utvetydig. Missionsbefalingen har ikke passeret sidste anvendelsesdag, sagde domprost i Oslo, Anne-May Grasaas.
Domprovsten, Anne Mari Schiager Topland, Areopagos- præst Tore Laugerud og daglig leder for Samarbeid menighet og misjon (SMM) i Mellomkirkelig råd, Knut Hallen, var enige om, at der er kommet en ny forståelse af både kirke og mission.
– Den nye missionsforståelse er egentlig at gribe tilbage til det, som var Jesu opgave til os fra begyndelsen. Det handler om at dele evangeliet i både ord og handling, siger Knut Hallen.
Han mener, at den globale kirke påvirker forståelsen af mission.
– Dagens kirke og mission handler om, at det går fra alle til alle, på kryds og tværs og ikke fra Vesten til resten, siger han.

Først mission i Norge

Areopagospræst Tore Laugerud afviser, at mission bare er noget, som sker ”derude”.
– Vor missionsopgave er primært det sekulariserede norske samfund, som inkluderer en nyåndelig søgen og folk fra andre kulturer, siger han. Samtidig skal kirken også krydse grænser gennem mission i andre lande og verdensdele, fastslår han.
Anne Mari S. Topland påpeger, at det er vigtigt at satse på de områder, hvor færrest har hørt om Jesus, hvilket Frikirken allerede gør. Men folk fra de samme lande bor nu om dage også i vore egne nabolag.
– Verden er kommet til os, fastslog frikirkens næstleder.

Bodil/KPK