Pinsebevægelsen var samlet til LED 18 i Norge

– Vi skal huske efterfølgelsen af Jesus, sagde Sigmund T. Kristoffersen i sin åbningstale på LED 18.

Den norske pinsebevægelse, som tæller over 330 menigheder, har holdt deres årlige lederkonference på Oslofjord den 8.-11.februar. Temaet var at gøre Jesus synlige gennem livslang efterfølgelse.

Leder af pinsebevægelsen i Norge, Sigmund T. Kristoffersen, holdt åbningstalen på Led 18. Her kom han ind på bevægelsens 2020 målsætninger og konkluderede, at der bliver plantet flere menigheder end nogensinde før. Der er også stadig flere menigheder, som har et børne-og ungdomsarbejde.
– Der er meget at glæde sig over, konkluderede Sigmund Kristoffersen.

Livslang efterfølgelse

Om konferencens tema sagde lederen, at vor tro på Jesus skal vare hele livet uanset hvad, der kan forstyrre os undervejs.
”Hvad bliver min og din troshistorie? Vi kan leve intenst og være ivrige i ungdomsårene og have stærke gudsoplevelser. Men livet med Jesus handler ikke om én intens etape eller én periode af livet, men det er en invitation om at følge Ham hele livet.
Spørgsmålet bliver da: Hvad bygger os på langt sigt? Hvad gør at vi bli’r grundfæstet? Hvordan holder troen gennem sygdom, kriser eller negative erfaringer med andre mennesker eller menigheder? Målet er, at troen skal vare livet ud”, sagde Sigmund Kristoffersen og citerede fra Paulus’ brev til Romerne kap. 8,38-39.

Vi er Jesu disciple

Jesu disciple var ikke kun de tolv apostle. Vi står i den samme udfordring i 2018 fastslog Kristoffersen med henvisning til missionsbefalingen.
Kernen i denne opgave er ikke bare at folk bliver frelst, men at de bliver disciple. Og det er en læreproces, som varer hele livet.

Disciplens kendetegn

– Retreatbevægelsens far, Edin Løvås, har talt om seks kendetegn på en discipel.
1. En discipel har en personlig relation til Jesus.
2. En discipel lever dagliglivet sammen med Jesus.
3. En discipel bli’r stadig mere ligesom Jesus.
4. En discipel gør Jesus’ interesser i verden til sine egne.
5. En discipel lever i fælleskab med andre disciple.
6. En discipel forenkler livet, så han kan leve som en discipel.

Tænk at kunne være lige så frimodig som Paulus. Han sagde ligefrem: ”Bliv mine efterfølgere, ligesom jeg efterfølger Kristus!”, sluttede Kristoffersen.