Et centralt spørgsmål til os

Af Ole Bækgaard
Præst og salmedigter

Tilsyneladende er denne tekst enkel og ligetil. Jesus spørger Simon Peter, om han elsker ham, faktisk mere end de andre disciple, ja, han spørger 3 gange, og Peter svarer hver gang bekræftende.

Man forstår vel godt, at Peter efterhånden blev bedrøvet over, at Jesus blev ved at spørge ham om det samme, som om Jesus ikke rigtig troede ham.

Hvorfor spurgte Jesus

Men Peter fandt vist ud af, hvorfor Jesus spurgte ham igen og igen.
Meget tyder på, at Peter var en mand med store ord og armbevægelser. Flere gange oplever vi hans stærke ord, fuld af entusiasme og løfter om, at ’om så alle andre forlader dig Jesus, jeg forlader dig aldrig’ og lignende udtalelser.

Og det var ikke mange dage siden, at netop Peter forrådte Jesus i ypperstepræstens gård – ja, det blev også til 3 gange, mon ikke Peter lige kom i tanker om dette?

Den skrøbelige klippe

Det var svært at være den gode, velmenende fisker, der bare så helhjertet forsøgte at gøre det rigtige, Det var jo heller ikke længe siden, at Jesus havde sagt om Peter, at han skulle være den klippe, som evangeliet skulle bygges på. Han gav ved den lejlighed Simon Johannes’ søn navnet Peter, som netop betyder klippe.

Hvad var han dog for en klippe? En klippe er jo noget, der står fast, noget der ikke rokkes.
Hvad tænkte Herren dog på, når han valgte Peter til at bære evangeliet ud i verden?
Havde Jesus været en ansvarlig arbejdsgiver i vores tid, ville Peter sikkert slet ikke komme i reel betragtning.

Indrømmet, Peter var skrøbelig, sådan som vi også er, men netop i vores skrøbelighed og magtesløshed er det, at Gud kan udøve sin kraft i ord og handling.
Der er egentlig noget opmuntrende i, at Peter i al sin skrøbelighed og fornægtelse alligevel blev anerkendt og brugt af Gud – så er der måske også håb for os. Gud fylder vores mangler ud med sin kraft!

Et dybere engagement

Jesus så i Peter længere end som så. Det var ikke Peters medfødte kompetencer, han så på, men Peters evne til i kærlighed at bygge sit liv på det, Jesus havde lært ham. Det var langt dybere og vigtigere, nemlig: Hvordan Peter havde det i sit indre. Kort sagt: ’Peter elsker du mig?’- for der skal andet end store ord til den kaldelse, som Peter havde fået: At ’vogte mine får’ som Jesus sagde. Han skulle være drevet af ægte kærlighed, og engang skulle han betale den ultimative pris for sin tro.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ord til Peter – og os

Hvis vi skal være oprigtige, du og jeg, så er denne tekst også Herrens ord til os her og nu. Kan vi svare Jesus, som Peter gjorde?
Hele vores tro er baseret på kærlighed til Jesus, som hans disciple gerne skal udtrykke i kærlighed og omsorg for deres næste.

Den første kærlighed

Netop denne centrale tekst får mig altid til at spørge mig selv, hvilken måde jeg udlever min tro på. Jeg må gøre op med mig selv og spørge: Er jeg gennem årene blevet overfladisk, måske kynisk, og har glemt at overveje, om ordene i Åbenbaringsbogen 2.4 også kunne være mig, ordene til menigheden i Efesos: ’du har svigtet din første kærlighed’!

Derfor er Jesu ord til Peter altså også ord til dig og mig og kræver et ærligt svar fra os. Det var magtpåliggende for Herren, at Peter virkelig forstod betydningen af, at den hjerte- og åndsforbundne kærlighed var drivkraften i Peters, og dermed også i vores liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søndagens tekst: Johs. 21, 15-19

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Peter siger ja til at følge Jesus

Efter at de havde spist, trak Jesus Simon Peter til side og sagde til ham: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere, end de andre gør?« »Ja, Herre,« svarede Peter, »du ved, at jeg holder af dig.« »Så pas mine lam,« sagde Jesus. 16 Jesus gentog spørgsmålet: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?« »Ja, Herre,« sagde Peter, »du ved, at jeg holder af dig.« »Så tag dig af mine får,« sagde Jesus. 17 For tredje gang spurgte han: »Simon, Johannes’ søn, holder du virkelig af mig?« Peter blev bedrøvet over, at Jesus stillede det samme spørgsmål tre gange. »Herre, du kender alle ting,« sagde han, »du ved, at jeg holder af dig.« »Så pas mine får,« sagde Jesus. 18 Derefter fortsatte han: »Det siger jeg dig, Peter: Da du var ung, bandt du selv et bælte om livet og gik hvorhen, du ville. Men når du bliver gammel, vil du komme til at løfte armene, og en anden vil binde et reb om livet på dig og føre dig derhen, hvor du ikke har noget ønske om at gå hen.« 19 Jesus sagde de ord for at tilkendegive, hvordan Peter skulle dø til Guds ære. Derefter sagde Jesus til ham: »Følg mig!«

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: