Afrika-generalsekretær stopper

Peter Fischer-Nielsen har kun været generalsekretær i Mission Afrika de sidste tre år.

Generalsekretær Peter Fischer-Nielsen skal være præst i folkekirken fra 1. juni.

Peter Fischer-Nielsen stopper som generalsekretær i Mission Afrika for at blive præst i folkekirken. Bestyrelsen søger derfor en ny generalsekretær, der kan videreudvikle missionens arbejde i Afrika, Mellemøsten og Danmark.

Peter Fischer-Nielsen er blevet indstillet til et præsteembede i folkekirken den 1. juni 2018. Derfor stopper han som generalsekretær i Mission Afrika, hvor han har været ansat i 5 år, heraf de seneste 3 år som generalsekretær.

Mission i det 21. århundrede

– Mission Afrika har under Peter Fischer-Nielsens ledelse taget vigtige skridt i retning af at blive en missionsorganisation, der passer til det 21. århundrede, og hvor missions- og udviklingsprojekter udføres i tæt samarbejde mellem partnere i Afrika og Mellemøsten og medarbejdere og frivillige i Danmark.

Han har også været med til at sætte mission på dagsordenen og inspirere til tværkulturelle aktiviteter herhjemme, siger Mission Afrikas bestyrelsesformand, Anne Mie Skak Johanson.
– Desuden har Peter evnet at skabe et godt arbejdsmiljø og en god teamfølelse blandt ansatte og frivillige i organisationen, tilføjer hun.

Videreudvikling

En ny generalsekretær skal videreudvikle det gode samarbejde til gavn for mennesker i Cameroun, Centralafrika, Nigeria, Mali, Sierra Leone, samt Nordafrika og Mellemøsten. Og personen skal samtidig fremme det globale udsyn i kirken herhjemme.
– Det er naturligvis altid tungt med et generalsekretærskifte. Vi er rigtig glade for Peters indsats i Mission Afrika, men kan godt forstå, at han vil prøve kræfter med præstejobbet, som jo også er missionsarbejde – bare i en anden sammenhæng, siger Anne Mie Skak Johanson.
Imens vil Mission Afrika arbejde ufortrødent videre mod at opfylde organisationens formål.

Skal booste missionen

Mission Afrikas formål formuleres klokkeklart af formanden:
– Vi vil mission! Vi vil samarbejde med vores partnere i syd om at sprede evangeliet og løfte lokalsamfundene. Og vi vil også sætte mission på kirkens dagsorden, så vi ikke fortaber os i vores eget herhjemme. At viderebringe Guds velsignelse er så vigtig en dagsorden, pointerer Anne Mie Skak Johanson.

– Derfor søger vi nu en ny generalsekretær, der kan videreføre det gode arbejde efter Peter Fischer-Nielsen, altså en som kan booste missionsarbejdet og se værdien i at samarbejde med kirker i en anderledes kultur end vores egen.

Fem gode år

Peter Fischer-Nielsen ser tilbage på fem gode år i missionsselskabet:
– Jeg har været meget glad for at arbejde i Mission Afrika. Det har været gode og lærerige år i samarbejde med bestyrelse, medarbejdere og frivillige. Det er inspirerende at være en del af et så stærkt, givende og kompetent arbejdsfællesskab!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men nu venter der den snart tidligere generalsekretær nye udfordringer:
– Siden jeg afsluttede mine præstestudier, har jeg haft lyst til at prøve kræfter med et præstejob. Og det job, som jeg er blevet indstillet til af biskop og menighedsråd, ser meget spændende ud. Og da folkekirkens mission også retter sig mod Afrika, håber jeg på et fortsat godt samarbejde med Mission Afrika, når jeg skifter til præstegerningen.

Mission Afrikas bestyrelse har opslået stillingen og håber at finde den rette person til den vigtige opgave som generalsekretær inden sommerferien.