Bibelske profetier om Israel

I anledning af staten Israels 70 års jubilæum bringes her et uddrag af hæftet ’Bibelsk profeti og jødernes hjemvenden til Israel’.

I vor tid blomstrer ørkenen i Israel og der sælges masser af frugt og grønt på det berømte Mahane Yehuda marked i Jerusalem. Arkivfoto.

Et af de største mirakler, verden nogen sinde har set, finder sted i dag. Og dog er der mange kristne, som intet ved om det.

Gud bringer det jødiske folk til lsrael fra hele verden, specielt fra det tidligere Sovjetunionen – som i Bibelen omtales som ’Nordens land’.

Guds advarsel til nationerne1. Mos 12: 1-3:
Herren sagde til Abram: ”Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig.
Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig.Jeg vil gøre dit navn storl og du skal være en velsignelse.
Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes.”

(Se også Salme 121:4; Salme 122:6 og Esajas 52:7)

Guds dom over lsrael
3. Mos. 26: 14-15:33:
Men hvis I ikke hører på mig og ikke følger alle disse befalinger, hvis I forkaster mine love og vrager mine retsregler, og ikke følger alle mine befalinger, men bryder min pagt,…
Jer selv vil jeg sprede blandt folkene, og med draget sværd vil jeg forfølge jer; jeres land skal blive til ørken og jeres byer lægges i ruiner.

5. Mos.4:27:
Herren vil sprede jer blandt folkene, og kun få af jer skal overleve blandt de folk, Herren fører jer til.

(Se også 5. Mos. 28:64; Esajas 42:22,24 og Esajas 36:17-20)

Gud vil bringe sit folk
tilbage og genoprette dem


Artiklen fortsætter efter annoncen:Salme 102:14, 16-17:
Du vil rejse dig og være barmhjertig mod Zion, for det er tid at vise nåde,….
Folkene skal frygte Herrens navn, alle jordens konger skal frygte din herlighed. For Herren genopbygger Zion, han viser sig i sin herlighed.

Salme 126:1-4
Da Herren vendte Zions skæbne, var det som om vi drømte. Da fyldtes vor mund med latter, vor tunge med jubel.
Da sagde man blandt folkene: ”Herren har gjort store ting mod dem.” Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade.
Vend vor skæbne, Herre, som strømme i Sydlandet!

Salme 147:1-2:
Det er godt at lovsynge vor Gud, det er herligt med dejlig lovprisning. Herren genopbygger Jerusalem og samler lsraels fordrevne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Esajas 14:1-2:
Herren viser barmhjertighed mod Jakob og udvælger lsrael på ny; han lader dem bo i deres land. Fremmede skal slutte sig til dem og høre til Jakobs hus.
Folkene skal føre dem hjem, og lsraels hus skal tage folkene i eje som trælle og trælkvinder i Herrens land.
Deres fangevogtere skal de holde som fanger, og de skal herske over deres tyranner.

Esajas 43:1-2,5-6,13:
Men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, han som dannede dig, lsrael:
Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig, gennem floder, skyller de ikke sammen over dig; går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt, flammen brænder dig ikke….
Fra østen bringer jeg dine børn, fra vesten samler jeg dig; jeg siger til norden: Giv mig dem! og til syden: Hold dem ikke tilbage! Bring mine sønner fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende,… ingen river noget ud af min hånd; hvem kan gøre det ugjort, når jeg handler?

Esajas 56:8:
Dette er Gud Herrens ord, han som har samlet lsraels fordrevne: Jeg vil føje flere til dem, der allerede er samlet.

Esajas 57:14,18
Og han sagde: Byg vej, byg vej og ban den, fjern hindringer fra mit folks vej!.. – Men jeg så deres færd, og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile, jeg giver dem trøst til gengæld …


Artiklen fortsætter efter annoncen:Esajas 60:4,8-12:
Løft blikket, og se dig omkring: De samles alle og kommer til dig, dine sønner kommer fra det fjerne, dine døtre bæres på hoften…
Hvem er det, der kommer som sejlende skyer, som duer, der flyver til dueslaget? Det er skibe fra de fjerne øer, der samles, med Tarshish-skibe i spidsen. De bringer dine sønner fra det fjerne, sølv og guld har de med til Herren din Guds navn, til Israels hellige, for han vil smykke dig; fremmede skal genopbygge dine mure, og deres konger skal tjene dig.
For i min vrede slog jeg dig, men i min nåde forbarmer jeg mig over dig. Dine porte skal altid står åbne, de lukkes hverken dag eller nat, så folkenes rigdom kan bringes til dig og deres konger blive ført til dig.
For det folk eller rige, der ikke vil tjene dig, skal gå til grunde, og folkene skal lægges øde…

Esajas 62:4-7, 10-12:
Du skal ikke længere hedde Den Forladte, og dit land skal ikke længere kaldes Den Forstødte. men du skal kaldes Elsket, og dit land kaldes Hustru.
For Herren elsker dig og tager dit land til hustru. Som den unge mand tager jomfruen til hustru, og som en brudgom fryder sig over sin brud, fryder din Gud sig over dig.
Jerusalem, på dine mure stiller jeg vægtere; aldrig skal de tie, hverken dag eller nat.
I, der påkalder Herren, und jer ikke ro, og und ikke ham ro, før han genrejser Jerusalem og før han gør den til lovprisning på jorden…
Gå ud, gå ud gennem portene, ban en vej for folket! Byg vej, byg vej, rens den for sten! Rejs et banner for folkene!
Herren lader det lyde til jordens ender: Sig til Zions datter: ”Se, din frelser kommer! Se, hans løn er med ham, hans fortjeneste går foran ham.”
De skal kaldes Det Hellige Folk, Herrens løskøbte; og dig skal man kalde Den Eftertragtede, byen der aldrig bliver forladt.

Ezekiel 11:17-20:
Sig derfor: Dette siger Gud Herren: Jeg bringer jer tilbage fra folkene, jeg samler jer fra de lande, hvor I blev spredt, og jeg giver jer lsraels land. Når de kommer hjem, skal de fjerne alle ækle og afskyelige guder. Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre.
Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud.

Ezekiel 20:34, 37-38:
Jeg fører jer bort fra folkene, og med stærk hånd og løftet arm og med udøst harme samler jeg jer fra de lande, hvor I blev spredt…
Så lader jeg jer passere under hyrdestaven og fører jer ind i pagtens bånd. Oprørerne og dem, der brød med mig, skiller jeg ud fra jer; jeg fører dem ud af det land, hvor de har boet som fremmede, men i lsraels land kommer de ikke ind. Så skal I forstå, at jeg er Herren.

Ezekiel 28:25-26:
Dette siger Gud Herren: Når jeg samler srael fra de folk, de er spredt iblandt vil jeg vise min hellighed på dem for øjnene af folkene.
De skal bo på deres jord, som jeg gav min tjener Jakob. Dér skal de bo trygt. De skal bygge huse og plante vingårde og bo trygt. Når jeg bringer straf over alle de omboende, som foragter dem, skal de forstå, at jeg er Herren deres Gud.

Ezekiel 39:27-28:
Når jeg lader dem vende tilbage fra folkene og samler dem fra deres fjenders lande, vil jeg vise min hellighed på dem for øjnene af de mange folkeslag. Så skal de forstå, at jeg er Herren deres Gud, når jeg efter at have ført dem bort til folkene samler dem i deres land uden at efterlade nogen af dem derude.

Zakarias 2: 10-11:
Kom, kom! Flygt fra Nordens land, siger Herren, for jeg spredte jer for himlens fire vinde, siger Herren. Kom! Slip bort, Zion, du som bor hos Babylons datter.

Zakarias 8:20-23:
Dette siger Hærskarers Herre: På ny skal folkeslag komme, indbyggere fra store byer; indbyggere fra den ene by skal gå til den anden og sige: Kom, lad os gå hen for at formilde Herren og søge Hærskarers Herre; også jeg vil gå med. Så skal talrige. Folk og mægtige folkeslag komme for at søge Hærskarers Herre i Jerusalem og formilde Herren. Dette siger Hærskarers Herre: I de dage skal ti mænd fra alverdens folk gribe fat i en judæers kappeflig og sige: Vi vil følges med jer, for vi har hørt, at Gud er hos jer.

Mika 4:6-7:
På den dag, siger Herren, vil jeg samle de halte og samle de bortkomne sammen, dem jeg har handlet ondt imod.Jeg vil gøre de halte til en overlevende rest, og dem, der er langt borte, til et mægtigt folk. Herren skal være konge over dem på Zions bjerg fra nu af og til evig tid.

(Se også 2. Mos 6:2-4; 3. Mos. 26:40-42,44-45; 5. Mos.30:1-4: 5. Mos.33:29; Nehemias l:8-9; Salme 105:8-11,37, 42-43; Salme 106:44-47; Salme 107:1-3; Esajas 11:11-12,16; Esajas 27:12-13; Esajas 32:17-18; Esajas 35:8-10; Esajas 40: 1 -5; Esajas 41:8-10; Esajas 44:3-5; Esajas 46:3-4; Esajas 49:8-10, 12-13,22-26; Esajas 51:14; Esajas 54:1-3,7-8,l3; Esajas 60:4,8-12; Esajas 62:4-7,10-12; Jeremias 3:16-18; Jeremias 29:13-14; Jeremias 30:17; Jeremias 31:7-11, 21, 31-34; Ezekiel 34:11-13,16; Ezekiel 36:8,24-28; Ezekiel 37:12-14, 21-22,25-28; Hoseas 11:3-4; Amos 9:13-15; Mika 4:6-7; Sefanias 3:14-15, 9-20; Zakarias 14: 16)

 

Hvad vi skylder det jødiske folk

Rom. 11:1,15, 25-31
Jeg spørger nu: Har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke! … Jeg spørger nu: Snublede de, for at de skulle falde?
Aldeles ikke! Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne for at ægge dem til misundelse…. For har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget?…
Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed: Der hviler forhærdelse over en del af lsrael, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind; så skal hele lsrael frelses – som der står skrevet: Befrieren skal komme fra Zion, han fjerner ugudelighed fra
Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort.

I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld; men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed.

Rom. 15:27
…for når de som hedninger har fået del i deres åndelige goder, skylder de også at hjælpe dem med materielle goder.

Mattæus 25:40
Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.

 

Citater er fra Bibelen i autoriseret oversættelse af 1982
og bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab