Den største fare for kirken

Den største fare for kirken i dag er, at man ikke prædiker det samme budskab, som Jesus gjorde. Oftest skyldes det, at menneskefrygten er stærkere end Gudsfrygten.

Tidligere glemte mange kirker at prædike om Guds utrolige kærlighed, nåde og helbredende kraft. I dag er problemet i mange kirker blevet , at man udelader de emner, som kan støde. Resultatet bliver en svag kirke og en kristendom, som er rar, men også langt fra Jesu ord – og dermed uden den fornødne kraft til at forvandle liv.

Tro uden omvendelse. Himmel uden Helvede. Guds Rige på jorden uden evighedens vigtighed. Kærlighed uden hellighed. Dom uden konsekvens. Tilgivelse uden synd. Barmhjertighed uden kærlighed.

Læg mærke til, at ovenstående ord alle er vigtige emner i Jesu undervisning. Jesus taler om dem alle, for de er alle vigtige. Men i mange af de gode kirker udelader man halvdelen. Ingen omvendelse, når man tager imod Jesus, intet Helvede efter døden, ingen undervisning om evigheden og dommen, og ingen tale om at leve helligt og om Guds hellighed. Ingen tale om, hvordan vi overvinder syndens magt i vores liv osv.

Det er katastrofalt, venner!

Jeg hørte for nyligt en kvinde fortælle, hvordan hun blev forladt af sin far som barn. Hun valgte senere at leve som lesbisk og levede i lang tid sammen med en kvinde. På et tidspunkt havde hun, gennem en kristen, en oplevelse med Gud, som gjorde, at hun begyndte at komme i en god, karismatisk frikirke – sammen med sin lesbiske partner. Kirken tog selvfølgelig godt imod dem, men der var nogle i ledelsen, som på trods af Bibelens klare ord accepterede hendes livsstil og ikke ville sige noget imod den. En misforstået kærlighed.

Da kvinden senere begyndte at læse mere i Bibelen, fandt hun selvfølgelig ud af, at hendes livsstil var forkert i Guds øjne. Hun var meget skuffet over, at lederne ikke havde sagt noget til hende og følte sig ledt bag lyset af de (sikkert velmenende) ledere. De ledte ikke! De afspejlede ikke Jesus og hans ord.

Dette er ét eksempel. Der er mange flere. Det er så nemt at udelade de kontroversielle emner, når vi taler med folk. Men så bedrager vi dem, for Jesus er sandheden. Gud ændrer sig ikke.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det handler ofte om menneskefrygt. Men det er dumt at være bange for mennesker. Og det er også dumt at udelade at prædike om de hårde emner – for Jesus gjorde det! Bekæmp menneskefrygten, kristne ledere. Vær modige og prædik hele evangeliet – alt, hvad Jesus siger. Dét er vores kald som kristne. Ellers mister evangeliet sin kraft. For budskabet hænger sammen.

Jesus sagde: ”Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede.” (Matt. 10:28)