Tjen Herren på dit arbejde

Timothy Keller og Katherine Leary Alsdorf står bag den meget relevante bog: ’Alle gode gerninger – dit arbejde er en tjeneste’, om arbejdets rolle og betydning, set i relation til den kristnes liv.

I bogen øser de af erfaringerne fra mere end ti års målrettet indsats i Redemer Presbyterian Church, New York, hvor en af fem udvalgte arbejdsgrene er ’tro og arbejde’. Et arbejde der, kort fortalt, går ud på at lade teologien inspirere til et arbejds- og trosliv, som er ligeværdige områder for Guds indflydelse. Sagt med andre ord, kaldet til at følge Jesus Kristus er i høj grad et kald til at leve troen ud i arbejdet.

Kaldet til tjeneste lyder til såvel renovationsarbejderen som til kunstneren. Det er lige relevant at tjene Herren på arbejdspladsen, uanset om der står bank, skole, kirke, forretning, kontor eller hvad som helst andet over døren til din arbejdsplads, det er en af hovedpointerne, som er hentet direkte fra Luther.

Hvordan arbejder en kristen anderledes?

Forfatterne tager i de indledende kapitler fat på forskellige traditioners forhold til arbejdet. Arbejdet opfattes nogle steder som en ren forbandelse eller et nødvendigt onde, der skal til for at opretholde livet eller for at realisere en fritid, som er det egentlige tilværelsesmål. Men i den postmoderne tid har arbejdet fået en identitetsbærende rolle, hvor mennesker oplever, at de skal skabe sig selv ved at bevise deres værd, opnå anerkendelse, status, belønning, magt osv. Arbejdet bliver betroet en frelsende rolle, hvorigennem meningen med livet, eksistensberettigelsen og selve tilværelsen beror.

Den bibelske fortælling er, i modsætning til de ovennævnte traditioner, meget mere nuanceret. Skabelsesberetningen viser Guds gode tanke med arbejdet, hvor mennesket tiltænkes en medskabende rolle. Adam og Eva skulle dyrke jorden og kultivere den skabte verden, men allerede ved syndefaldet lukkes arbejdets skyggesider ind. Men fortællingen slutter ikke ved dette, for selv en falden verden har Gud skænket ”den generelle nåde” – dette teologiske begreb bruges af forfatterne til at beskrive det paradoks, at mennesker, som ikke er kristne, kan leve forbilledlige liv, med en høj moral og et stærkt etisk kodeks. For Guds godhed og ufortjente nåde frarøver os ikke samvittigheden, som er det kompas, Gud har nedlagt i ethvert menneskes hjerte.

”Forstået rigtigt betyder læren om synden, at troende mennesker aldrig er så gode, som den kristne verdensanskuelse burde gøre dem. På samme måde betyder læren om nåden, at ikke-troende aldrig er så fordærvede, som den falske verdensanskuelse burde gøre dem.” s.217

Og hvad betyder det så for den kristnes arbejdsliv? Det betyder, at vi for det første kan takke Gud for dygtige og gode kolleger, selv om de ikke er troende. Vores tjeneste er først og fremmest for Herren.

Jeg skal ikke gøre mig fortjent ved hjælp af min produktive værdi til min værdighed som menneske, men er købt fri med den højeste pris. Samtidig er alt, hvad jeg gør, med et andet publikum for øje end min chef, mine kolleger, kunder eller andre, som jeg arbejder for eller med.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Som Kolossenserbrevet 3: 23, siger: ”Hvad I end gør, gør det at hjertet – for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld” – det er altså ikke længere så vigtigt, hvad jeg får ud af arbejdet, som hvem jeg i virkeligheden tilbeder via mit arbejde.

Relevant med sund teologi

Bogen er som sagt meget relevant og indeholder en sund teologi om arbejdet, som hverken glorificeres eller dæmoniseres. Den er ikke en opskrift på, hvad man kan og ikke kan som kristen på arbejdet, men giver anledning til refleksion og opmuntrer til, at kirkerne også forholder sig til dette væsentlige område af tilværelsen og hjælper medlemmerne til at have Gud med på arbejde.

Timothy Keller og Katherine Leary Alsdorf: Alle gode gerninger
340 sider • 249,95 kr. • Lohse


Artiklen fortsætter efter annoncen: