Hvad kan vi lære af Paulus?

I Sprint Aagaard Korsholms nye bibelstudiehæfte følger vi Paulus i hans tjeneste med dens op og nedture.

Hæftets begrænsede omfang til trods (48 sider), er der stof nok til timers interessant samtale, fordi ambitionen er til mere end blot at informere og forklare, hvem og hvad Paulus var, gjorde og sagde.

Sprint Aagaard Korsholm stiller spørgsmål, som åbner for perspektiverne i de skriftafsnit, som er udgangspunkt for studiet. Perspektiver som trænger dybere ind i Bibelen eller længere ud i den verden, vi lever i i dag. Eksempelvis er afsnittet ”Menighedsplanter” ledsaget af 11 spørgsmål, hvoraf et par stykker lyder:

Kan I nævne eksempler på, at Gud bruger lignende metoder i dag?
Har Bibelen andre eksempler på, at Gud bruger hedenske magter i sin tjeneste?

På den måde aktiveres læseren og bliver selv i stand til at udlede nogle væsentlige pointer, som han/hun kan tage ved lære af. Dette simple pædagogiske greb er en stor kvalitet ved hæftet, som ellers ikke rummer de store åbenbaringer for hjemmevante Bibellæsere.

Væsentlige pointer

Indholdsmæssigt er der ikke plads til at komme i dybden med hverken Paulus’ liv eller lære, men alligevel rummer hæftet nogle væsentlige pointer. Paulus var en stor teolog, allerede inden han blev kristen. Men hans omvendelse medførte en radikal omfortolkning af hele hans teologiske forståelse.

Paulus som eksempel illustrerer derfor også, at Helligåndens åbenbaring af Skriften gør hele forskellen.

Uden Jesus, som nøgle til forståelsen af Guds frelsesplan, bliver resultatet af vores livs betydning og formål et ganske andet. Paulus’ omvendelse forandrer ikke bare hans livsretning, men også hans læsning af Det Gamle Testamente, hans syn på sin egen rolle, hans passion for at andre mennesker skulle modtage og bevare et sandt og uforvansket evangelium osv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der er altså stof til eftertanke, når en person som Paulus pludselig bliver gjort personlig og vedkommende.

Sprint Aagaard Korsholm: Paulus – Lohse Bibelstudie
48 sider • 49,95 kr. • Lohse