Frygt ikke for klimaet, men hjælp dem, der bliver ramt

Det siger vejrprofeten Michael Jarnvig, der også fungerer som ambassadør for Mission Østs arbejde. Her ses han sammen med generalsekretær Kim Hartzner.

Tusindvis af nepalesere blev hjemløse, da voldsomme oversvømmelser ramte Nepals Terai-region i august 2017. Mission Øst uddelte basal nødhjælp til 5.000 af de hårdest ramte. Foto: Susanne Madsen.

Tirsdag den 5. juni er det FN’s internationale miljødag. Mission Øst markerer dagen ved at sætte fokus på katastrofeforebyggelse i Nepal. Meteorolog Mikael Jarnvig forklarer, hvad der sker.

Klimaforandringer er en realitet. Dem kan ingen rulle tilbage. Men vi kan afbøde deres følger – i hvert fald i rige lande som Danmark.

Skrøbelige lande som Nepal har sværere ved det, forklarer den kendte meteorolog ved DR Vejret Mikael Jarnvig, der er ambassadør for hjælpeorganisationen Mission Øst.

FNs Miljødag

På tirsdag den 5. juni er det FN’s Internationale Miljødag, der forener 100 lande verden over i at øge indsatsen for at beskytte vores miljø. Mission Øst går et skridt videre og hjælper de mennesker, som er mest udsat for de klimakatastrofer, der netop skyldes miljøforurening.

– I takt med at klimaforandringerne bliver mere og mere udtalte, stiger risikoen for oversvømmelser. Og klimaforandringerne skyldes udledning af store mængder drivhusgasser i atmosfæren, hovedsagelig foretaget af de rige lande. Og det er lande som Nepal ikke rustet til at håndtere, forklarer Mikael Jarnvig.
Han uddyber:

Sårbare overfor klimaet

– Det er ikke klimaet i sig selv, men sårbarheden over for klimaet, der er problemet.

Nepal har ligesom andre fattige lande ikke råd til at beskytte sig, når monsunregnen rammer og tvinger vandet ned ad bjergene i en sådan fart, at vandløb og floder ikke kan følge med, men må svømme over og ødelægge marker, afgrøder, huse og sende husdyr og endda mennesker i døden, forklarer han.

Til sammenligning ville Danmark ved gentagne stormfloder køre bulldozere ud med kampesten og lave store diger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I kraft af vores velstand ville vi kunne komme på fode ret hurtigt efter en katastrofe, og på grund af vores teknologi kunne vi også ret hurtigt indrette afgrøder efter de nye klimaforhold.

Men det overskud har lande som Nepal ikke. Især ikke efter at to kraftige jordskælv i 2015 nærmest lammede landet og gjorde 2,8 millioner mennesker hjemløse. Netop derfor er Mission Østs arbejde så vigtigt, pointerer Mikael Jarnvig.

– Det er vigtigt at værne om miljøet, men vi må ikke glemme alle de mennesker, der lever på ’øretævernes holdeplads’ i verdens udsatte egne. Vi må rykke ud med hjælp og hjælpe dem med at forebygge kommende katastrofer. Vi kan ikke forhindre, at de sker, men vi kan forhindre, at de får så alvorlige konsekvenser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hjælp ved katastrofer

Mission Øst rykker ud med akut nødhjælp, når katastrofen sker. Hjælpen består af presenninger til husly, køkkengrej til madlavning og hygiejneartikler til vask, rengøring og personlig hygiejne.

Organisationen lærer også lokalbefolkningen at forebygge katastrofer, så effekterne af oversvømmelser ikke bliver så voldsomme.

Der etableres varselssystemer, og befolkningerne trænes i førstehjælp. Og alle – også personer med handicap og andre marginaliserede befolkningsgrupper – indbydes til fællesmøder, hvor de får oplysning og trænes i at håndtere en simuleret katastrofe.

Oplysningsmaterialerne gøres tilgængelige for dem, der ser dårligt eller måske slet ikke kan læse. Indsatsen sker i tæt samarbejde med lokale hjælpeorganisationer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og hjælpen nytter. Som meteorolog Mikael Jarnvig siger:

– Det er ikke klimaet i sig selv, men sårbarheden over for klimaet, der er problemet. Vi kan ikke forhindre, at der sker katastrofer, men vi kan forhindre, at de får så alvorlige konsekvenser.