Flest læser Bibelen om morgenen

De fleste bibellæsere foretrækker at læse Bibelen på samme tid hver dag. De foretrækker også nogle bøger frem for andre.

Den gennemsnitlige bibellæser vil i 24 ud af 30 dage læse Bibelen tidligt om morgenen. Han eller hun vil læse mere i Ny Testamente end i Gamle Testamente og finder især de profetiske bøger svære at forstå.

Det er konklusionen i en undersøgelse, som forlaget Crossway har foretaget blandt 6.000 bibellæsere. Mens tidlig morgen var favorit-tiden for bibellæsning for de fleste, var den næst mest populære tid senere på morgenen eller tidlig eftermiddag.

Brug af hjælpemidler

Flere kvinder end mænd vil føre skrive noter og bruge andagtsbøger eller andre hjælpemidler, når de læser Bibelen. Mænd bruger dog oftere end kvinder egentlige bibelkommentarer.

Det gamle Testamentes profetiske bøger (Esajas-Malakias) er den del af Bibelen, som folk har sværest ved at forstå. Nahums Bog ligger lavest på læse-listen, mens Mattæusevangeliet og Salmernes Bog ligger helt i top.

Blandt Det gamle Testamentes bøger læser folk især 1 Mosebog, Salmerne, Ordsprogene og Esajas’ Bog. I Ny Testamente er favoritterne de fire evangelier, Apostlenes Gerninger og Romerbrevet.

Fordelene ved bibellæsning er ifølge de adspurgte: Man lærer mere om Gud, sig selv og frelsen. Læsningen forvandler ens liv, hjælper én til at kæmpe mod fristelser og synd og udruster én til bedre at hjælpe andre.

På spørgsmålet om, hvad der evt. kan hindre bibellæsning, svarer folk: 1) Mangel på tid, 2) Mangel på motivation og selvdisciplin, 3) Følelsen af at være intimideret og 4) Vanskeligheder med at anvende Bibelen og dens budskab i hverdagen.