Ny leder for Blå Kors væresteder

Kirsten Trans

Fra 1. august skal Kirsten Trans fra Brabrand ved Aarhus være faglig chef og driftschef for 11 væresteder for udsatte borgere. Hun får arbejdsplads på Blå Kors’ administrationskontor i Silkeborg.

Den 47-årige cand.soc. med speciale i socialarbejderens samarbejde med udsatte borgere har allerede mange erfaringer inden for ledelse, terapi, rehabilitering og socialt arbejde. Hun er også uddannet psykoterapeut og socialrådgiver og har taget Kriminalforsorgens lederuddannelse.

”Det passer mig som fod i hose, at jeg får mulighed for at bruge min brede uddannelsesmæssige baggrund i sammenhæng med mine forskelligartede joberfaringer, når jeg starter som faglig chef og driftschef for værestederne hos Blå Kors Danmark,” siger Kirsten Trans.

Hun har været udstationeret sammen med sin familie i Moskva, hvor hun arbejdede som psykoterapeut blandt udsatte migranter. Under opholdet i Moskva skrev hun fagbogen ”Senfølger efter seksuelle overgreb”, som udgives af forlaget Frydenlund.

Før sit udlandsophold var hun med til at udvikle rehabiliteringsmetoder i en recovery-orienteret indsats på Psykoterapeutisk Center Stolpegård Region Hovedstadens Psykiatri. Derudover har hun fungeret som psykoterapeut og supervisor.

Kirsten Trans vil nu anvende ”recovery”, som tager udgangspunkt i borgernes egen idé om trivsel i hverdagen, i Blå Kors’ regi:

”Jeg oplever det meget meningsfyldt at skulle udbrede ideen med ’recovery’ og hjælpe Blå Kors’ ledere med at udvikle og implementere rehabiliteringsmetoder, så de kan anvendes af alle ansatte og frivillige til gavn for brugerne,” forklarer hun

Kirsten Trans har også erfaringer med sig fra sin tid som faglig leder og souschef i Kriminalforsorgen i Hillerød. Her ledte hun 15 socialrådgivere og administrative medarbejdere. Hun overtager jobbet efter Mette Holmgaard, som i dag er leder af Blå Kors Hjemmet i Skannerup.


Artiklen fortsætter efter annoncen: