To a’ tre amerikanere går i kirke

I Pew-undersøgelsen siger de fleste kirkegængere, at de går i kirke for at komme nærmere Gud. Langt færre prioriterer at blive bedre mennesker eller være del af et trosfællesskab.

En netop offentliggjort undersøgelse fra Pew Research Center viser dels, hvorfor mange amerikanere vælger at gå i kirke og dels, hvorfor hver tredje ikke gør det.

Undersøgelsen, som blev foretaget i 2014, inkluderer 4.729 personer, både kristne, muslimer og folk fra andre trossamfund.

Blandt de ”aktive kirkegængere” siger 81%, at de går i kirke for at komme Gud nærmere, 69% oplyser, at de ønsker, at deres børn får et moralsk fundament, 68% nævner ønsket om at blive bedre mennesker og 66% går i kirke for at finde trøst i svære tider.

For den tredjedel af de adspurgte, som sjældent eller aldrig går i kirke, oplyser 37%, at de praktiserer deres tro på anden vis.

Blandt de øvrige årsager til at folk ikke går i kirke svarer 28% ”Jeg er ikke troende”. 23% svarer: ”Jeg har ikke fundet en kirke, som jeg synes om”. 18% siger ”Jeg kan ikke lide prædikenerne”, 14% føler sig ikke velkomne, 12% ”har ikke tid”, 9% bliver hjemme på grund af sygdom eller vanskelighed med at finde transport, og 7% oplyser, at der ikke findes nogen kirke i deres område.