”Vi begrænser Gud”

Stefaan Hugo – gæstetaler på UMOs familielejr – oplever en ”sult” i de yngre generationer.

Stefaan Hugo var årets udenlandske taler. Han har været verden rundt og fortalt om Helligånden og set mennesker helbredt og frisat.

Hvorfor ser vi ikke så mange mirakler ske i Vesten, som det sker i udviklingslande i Afrika eller Asien? spørger Stefaan Hugo, og giver selv svaret: Fordi vi i Vesten begrænser Gud!

Den sydafrikanske evangelist, som var årets gæstetaler på Ungdom Med Opgaves familielejr i Fjellerup, har rejst i hele verden som forkynder. Han har set massevis af mirakler ske, men når det kommer til Vesten, er vi begrænsede af vores nedarvede tankesæt, mener Stefaan Hugo.
Vi siger:
”Jeg kan ikke tro på det, hvis jeg ikke forstår det”.

Tankegangen i Vesten er bl.a. præget af den franske filosof René Descartes kendte sætning ”Jeg tænker, derfor er jeg”. I dagens moderne samfund vil vi derfor altid spørge ”Hvorfor?” – med den konsekvens, at vi ikke adlyder Gud.

I Bibelen er det derimod helt almindeligt, at Gud udstikker en ordre til israelitterne uden at give dem en forklaring først. Og de adlyder.

Det moderne, vestlige menneskes trang til at være rationel og logisk har så også den konsekvens, at vi ikke rigtig tror på, at mirakler kan ske, mener Stefaan Hugo.

Og hvis vi tror det, var mirakler kun noget, der skete på Bibelens tid, og ikke noget der sker i dag.

Nådegaver er også for i dag

Stefaan Hugo voksede selv op med den tankegang. Han var missionærbarn i Swaziland, men både hans far og hans bedstefar, der var kommet til Sydafrika som missionær fra Holland, mente, at mirakler var noget, der hørte den bibelske tid til.

– Jeg er selv opdraget med at tænke analytisk og læste både matematik og fysik på universitetet. Senere tog jeg en læreruddannelse og en grad i teologi, men hverken mine uddannelser eller min analytiske tankegang hjalp mig til at sætte nogen i frihed eller forandre mine omgivelser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– I min ungdom sagde én til mig, da jeg havde prædiket i Afrika: ”Du siger, at Gud er god og stor. Du fortæller os det med ord, men viser det aldrig”.

– Det fik mig til at undersøge nærmere, hvad Bibelen siger. Jeg erkendte, at Bibelens tale om nådegaver også er for os i dag. Da jeg så begyndte at opleve mirakler ske, blev jeg sulten efter mere, siger Stefaan Hugo, som har evangeliseret i 29 år.

Han siger, at han har set mennesker blive helbredt for kræft eller AIDS og forkrøblede mennesker blive raske, og miraklerne er sket ene og alene på grund af Helligånden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Unge søger mening

– Det triste er, at i mange kirker vil man kun fortælle om Gud, men ikke vise, at Gud er en realitet. Jeg ser dog håb, for mange unge har en ”sult”, som jeg ikke helt har oplevet før.

De unge søger mening og sandhed, og de er åbne for det, der ikke kan måles og vejes. De søger måske noget, der ikke altid er godt for dem, fx i Harry Potter-bøgerne, men det er udtryk for, at de er søgende, og så drejer det sig for os kristne om, at vi viser dem sandheden, siger Stefan Hugo.

Jesus lovede i Johannes-evangeliet: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen”.

– Det er mit favoritvers. Men mange kristne tror, at de gerninger ikke er for os i dag, men hører Bibelens tid til. De henviser bl.a. til Første Korinterbrev, hvor Paulus skriver, at de profetiske gaver skal forgå (13,8), og tager det som bevis, men lidt senere i brevet formaner Paulus til, at vi skal stræbe efter åndsgaverne (14,1). Det gælder også os i dag, siger Stefaan Hugo.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hans motto er: ”Naturligt overnaturligt”. Hans hjerte brænder for at undervise om Helligånden og fortælle om de mirakler, han ser på sin vej. Efter familielejren rejste han og hustruen Trudi videre til et land, hvor kristendommen ikke er dominerende, og som vi lovede ikke at afsløre navnet på – af sikkerhedsmæssige årsager.