Dåbens indhold

Leif Sig Jensen
Bredgade 119
6900 Skjern
misse.leif@hotmail.com

Kommentar til Stig Christensen

Tak for dit indlæg i Udfordringen den 9. september som svar på min kronik om dåben og dens indhold. Det er godt og rigtigt at standse op for at se, om alt det, vi gør og mener, bygger på Guds ord eller er overleveringer fra fædrene.

Du slutter dit indlæg med at fastslå, at det er ubibelsk tale, når en præst med henvisning til dåben erklærer en død for frelst og hjemme hos Gud. Deri er vi helt enige. Men problemet er blot, at ordlyden i dåbsritualet netop legitimerer den form for udtalelser.

Jeg vil gerne give en dybgående begrundelse for indholdet i min kronik, men pladsen her rækker ikke til det. I stedet vil jeg henvise til en lille bog med titlen ”Missionsbefalingen og Den kristne dåb”, som enhver kan få tilsendt gratis ved henvendelse til undertegnede.