Dåb – en lydighedshandling

Anatoli Ravn
anatoliravn@gmail.com

Jeg blev meget begejstret for artiklen om folkekirkens dåb, sand eller løgn i 2. sep. Udfordring. Jeg synes, at Leif Sig Jensen klart viser, hvor fordrejningen i folkekirkens teologi ligger, som har ført til, at mange danskere har et falsk håb om, at de kommer i himlen på grund deres dåb og konfirmation.

Igennem vores liv viser vi, om vi tilhører lyset eller mørkets rige, og Jesus sagde, at når vi holder fast ved hans ord ved tro og lydighed, er vi hans venner. Hvis Jesus klart viste os den måde at døbes på, er der en vigtig grund til det, og jeg vil ikke finde alternativer til den.

Det eneste element, hvor min forståelse af dåb er anderledes, er, at dåben ifølge Biblen er en død, som på den måde er en dør til frihed fra de dæmoniske magter, som ubevidst har styret vores liv. Det gamle menneske bliver nedlagt, igennem at vi går under vandet.

Det er en lydighedens handling, som Jesus selv har demonstreret, men det kan man kun gøre efter, at man har forstået, at man er fortabt og har brug for frelse. Vi er ikke frelst af voksendåb, men vi bekræfter, at vi ikke stoler på os selv mere, og vælger at dø fra vores gamle dagsorden og liv for at dedikere vores liv til Jesus.

Noas frelse var ikke vandet, men hans lydighed. Han forstod, at Guds retfærdighed krævede dom over menneskers synder, som har ødelagt verden og hinanden. Derfor bøjede han sig for Guds sandhed og løsning og blev frelst.