Hvad ville du spørge Gud om, hvis du kunne?

Over 1000 studerende har stillet spørgsmål til Gud, tro og livet i KFS’ undersøgelse. På den baggrund har studenterorganisationen lavet et lille hæfte med svar, som gives af andre studerende.

Ti spørgsmål søges besvaret på ca. 60 sider. Spørgsmål som: ”Hvem er du Gud?” eller ”Når du elsker alle, hvorfor er homoseksualitet så ikke o.k.?” kan ellers give anledning til voluminøse afhandlinger, men er her besvaret ganske ligefremt fra ung til ung.

De store spørgsmål får ikke en grundig teologisk behandling, men besvares i stedet med billeder, metaforer, eksempelvis forklares Gud i relation til mennesket med billedet af et foster i moderens mave (mennesket), som i grundlæggende forstand ikke kan forholde sig til den verden, der venter udenfor, hvor mor og far (Gud) er udenfor og samtidig årsag til barnets liv. Skribenterne bruger også henvisninger til film, tv-serier, bibelcitater og personlige erfaringer som materiale til at anskueliggøre deres pointer. Alt sammen rigtig fint, når nu det handler om at give et svar på et vanskeligt spørgsmål, på meget lidt spalteplads.

Nogle svar er bemærkelsesværdige mål i visdom. Her tænker jeg bl.a. på Jacob Munks svar på spørgsmålet: ”Når du elsker alle, hvorfor er homoseksualitet så ikke o.k.?” Andre svar efterlader mig med endnu flere spørgsmål og problematikker, eller jeg må konkludere, at det er jeg nok ikke enig i.

Men det er også ok, for her er ikke tale om et facit med to streger under, men et ærligt forsøg på at sætte væsentlige spørgsmål til debat, og lade unge mennesker svare, ud fra det sted de er i livet.

Denne bestræbelse er prisværdig, fordi det er ærligt og uprætentiøst.

Hvorfor skal jeg tro på dig? – og ni andre spørgsmål til Gud
Flere forfattere • 72 sider • 49,95 kr. • Credo