Dåbssagens præst fylder 80 – og venter stadig på vækkelse

Sognepræst Bent Feldbæk blev afskediget som 60-årig, fordi han fastholdt, at dåben ikke frelser.

Tidligere sognepræst i Snedsted i Nordjylland Bent Feldbæk Nielsen fyldte 80 den 10. oktober. Han er kendt som præsten, der i 1995 kom for præsteretten, fordi han ville døbe børnene ’TIL’ i stedet for ’I’ Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

I 1977 havde Bent Feldbæk Nielsen en omvendelsesoplevelse, som ændrede hans syn på barnedåben. Herefter ændrede hans dåbsritualets formulering.

Ændringen førte til, at Bent Feldbæk i 1983 blev indkaldt til tjenstlig samtale hos daværende biskop Henrik Christiansen. Her fik sognepræsten dog lov til at bruge ordlyden fra det autoriserede ritual fra 1912, hvor vendingen ”…til Faderens og Sønnens og den Helligånds Navn” forekommer.

I 1993, da en gruppe i sognet havde klaget til den nye biskop, Søren Lodberg Hvas, blev Bent Feldbæk påny indkaldt til samtaler hos biskoppen.

Frelst ved tro eller dåb?

Bent Feldbæk Nielsen mente ikke, at frelsen blev tilegnet i dåben, men alene ved en personlig omvendelse og tro.

Samtalerne med Lodberg Hvas endte med, at sagen kom for præsteretten i Thisted. Den 25. september 1995 blev Bent Feldbæk Nielsen fritstillet. I 1996 faldt dommen om afskedigelse, som Bent Feldbæk Nielsen og hans forsvarsadvokat, Aksel Holst Nielsen straks appellerede til landsretten. Men denne stadfæstede præsterettens dom.

Præsteretten ved Thisted Ret fra 1996 til 1999 fik stor mediebevågenhed. Den sluttede med, at Feldbæk blev afskediget fra det embede i Snedsted sogn, han havde bestridt i 22 år.

Familien Feldbæk blev dog boende i sognet, og han har gennem årenne været en kendt og værdsat præst i den åndelige fornyelse og i tværkirkeligt arbejde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bogen ’Dåb og Tro i Landsretten’ udkom i 1999. Her kan man læse de fleste bilag fra sagen samt parternes procedure.
I forordet skriver forsvareren, advokat Aksel Holst Nielsen: ”…Feldbæk reagerede mod den farligste vranglære, som i disse år stortrives i Folkekirken, nemlig at fortabelsens mulighed ikke gælder for døbte!”
’Fatalt for kirken’

I 2003 udtalte Bent Feldbæk til Udfordringen:

”Jeg ønskede sådan set læresagen mod mig for at komme igennem med mit budskab om, at man ikke bliver kristen igennem et ritual. Jeg mener, det er fatalt for folkekirken, at den lover mennesker syndernes forladelse, Helligånden og det evige liv i spædbarns-dåben.

– Men jeg havde godt nok regnet med at vinde sagen på grund af bevisernes stilling. At kirken ikke accepterede det, må være op til Gud at dømme om senere hen.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han forklarer, at det lille forholdsord ”i” får ritualet til at lyde, som om Gud handler i dåben. Men det er ikke tilfældet, mener Bent Feldbæk med henvisning til både dåbs- og missionsbefalingens ordlyd og Luthers lære.

I et interview med Kristeligt Dagblad i anledning af 80-årsdagen beklager den tidligere sognepræst, at der endnu ikke er kommet vækkelse i Folkekirken. Han efterlyser også præster, der tør sige fra overfor vielse af homoseksuelle og ”andre ubibelske tiltag”.