15.500 var til helbredelsesmøder med Berntsen i år

Ikke færre end 15.500 mennesker har i løbet af 2018 deltaget i Hans Berntsens helbredelsesmøder. Og en stor del af dem, er grønlændere!

– Vi har fået en helt fantastisk indgang hos grønlænderne. Både i Danmark og på Grønland, fortæller Hans Berntsen.

Han har i det forløbne år været flere gange på Grønland og besøgt en lang række grønlandske byer på invitation af Grønlands Frikirke, der er en sammenslutning af næsten alle frikirker på Grønland.

Responsen har været overvældende positiv. Også blandt grønlændere i Danmark. I Nuuk deltog 12 pct. af befolkningen i møderne. Berntsen har fået henved tusind facebook-venner på Grønland, efter at en kendt koncertsangerinde rejste ned for at få forbøn for kræft på et møde i Christiansfeld og Næstved.

Hans Berntsen er igen i det nye år inviteret til Grønland flere gange, og denne gang også til den næsten ubeboede østkyst.
På grund af de få byer er østkysten vanskelig at besøge, men Berntsen agter at gøre forsøget i det nye år.

Bogen om Hans Berntsen og de forskellige udsendelser i TV har også betydet et opsving i mødedeltagere i Danmark.

– Jeg glæder mig over, at mellem en trediedel og halvdelen af deltagerne på hvert møde er med for første gang. Og det glæder mig endnu mere, at næsten halvdelen med håndsoprækning giver udtryk for, at de vil have Jesus i hjertet, fortæller Hans, der nu er over 70 år, men stadig aktiv i tjenesten med at bede for syge.

Ved siden af driver han et hjælpearbejde for genetisk ramte børn i Ukraine (måske pga. atomkraft-ulykken i Tjernobil), og han har bl.a. skaffet to lægebiler, så de 300 børn kan bo og plejes hjemme hos deres familier.
Også i Afrika hjælper Berntsens mission med bl.a. skole og lægeklinik.
Mere om møder med mere på www.missiondanmark.dk.