Bedeugen 2019 opfordrer til ’åndelige venskaber’

Formand for Frikirkenet, Tonny Jacobsen.

Evangelisk Alliance er klar med bedefolderen til bedeugen den 6. – 13. januar 2019.

Formand for Evangelisk Alliance, Thomas Bjerg Mikkelsen, siger om bedeugens emne:

”Mange danskere har tilsyneladende en voksende åndelig interesse. Alligevel er det kun de færreste, der finder ind i et kristent fællesskab.

Årets bedeuge tager derfor udgangspunkt i dette dilemma.

Formand for Frikirkenet, Tonny Jacobsen, opfordrer os til at søge åndeligt venskab med andre mennesker og vandre med dem et stykke af livsvejen.

Under vandringen kan vi dele tro og liv med hinanden og være i samtale om ham, som gennem sin død og opstandelse møder vores inderste længsel: Jesus Kristus.

Tonny Jacobsen uddyber temaerne i denne bedefolder i bogen »Åndeligt Venskab.«”

Bagerst i bedefolderen finder man en annonce for Tonny Jakobsens bog.