Teolkursus om døden

Peter Tudvad.

Menighedsfakultetet i Aarhus lader en række eksperter inden for forskellige faggrupper udtale sig om døden på Teolkursus den 15.-19. januar 2019.

Med temaet ‘I dødens land’ ønsker Menighedsfakultetet at få præster og andre teologer til at se virkeligheden om både døden og det kristne opstandelseshåb i øjnene.

Den erfarne præst fra Sct. Pauls Kirke i Aarhus, Flemming Baatz Kristensen vil holde tre bibeltimer ud fra Peters Første Brev. Både teologiske og andre eksperter vil forelæse om blandt andet: Martyrkirken, Søren Kierkegaards, Dietrich Bonhoeffers og C.S. Lewis’ syn på døden. Hovedtalere er lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Kirkehistorie og Praktisk Teologi, Jakob Engberg samt filosof og forfatter Peter Tudvad.

Også hospiceleder Lisbeth Due Madsen og afdelingslæge ved det palliative team ved Vejle Sygehus, Connie Lilleholt Vibe, samt pastor emeritus Mogens G. Jensen, der har forestået over 1000 menneskers begravelser eller bisættelser, kommer til orde.

Kursusleder adjunkt, ph.d. Klaus Vibe udtaler om kursets sigte:
”Vi håber, at kurset kommer til at skabe et møde mellem den kristne tradition og den virkelighed, som er præget af døden, og som vi alle lever i. Og så håber vi også, at den kristne tradition kommer til at gøre indtryk på deltagerne, så de får noget med hjem til såvel deres personlige liv som deres professionelle virke.”.

Tilmeldingsfrist er 7. januar.