Politisk korrekthed bør ikke hindre hjælp til forfulgte

Prince Charles har de senere år været en meget engageret fortaler for verdens forfulgte kristne. I begyndelsen af december 2018 talte han under en gudstjeneste i Westminster Abbey om de forfulgte kristnes ”enestående tro og tilgivelse af forfølgerne”.

Politisk korrekthed skal ikke stå i vejen for hjælp til kristne i Mellemøsten på randen af udslettelse, advarede Englands udenrigsminister efter julegudstjenesten.

Det skriver The Christian Post.
”I går gik min familie og jeg en kort tur til vores lokale kirke, hvor vi nød en opløftende julegudstjeneste. Vi deltager som et simpelt udtryk for et personligt valg. Men siden jeg blev udnævnt til udenrigsminister, har det slået mig, hvor meget vi tager det valg for givet: andre rundt omkring i verden risikerer død, tortur og fængsling for denne rettighed,” skrev Jeremy Hunt i en klumme, som blev bragt i The Telegraph og på regeringens hjemmeside den 26. december.

Jeremy Hunt påpeger i klummen, at for 100 år siden var næsten 20 procent af befolkningen i Mellemøsten kristne. Men nu er tallet nede under 5 procent som følge af forskellige terrorkampagner.

’Britisk forlegenhed’

I klummen nævner udenrigsministeren flere eksempler på kristne i Egypten, Irak og Pakistan, som har været udsat for alvorlig forfølgelse og endda døden, alene på grund af deres tro på Jesus Kristus.

Den anglikanske kirkes overhoved, ærkebiskop Justin Welby, har flere gange talt om de mellemøstlige kristnes situation. Han deltog også i gudstjenesten, hvor kronprinsen talte.

Terrorgruppen Islamisk Stat har tvunget store folkemængder fra området på flugt i de seneste år, og for manges vedkommende er det usikkert, om de vil vende tilbage.

Jeremy Hunt roser den britiske regerings mangeårige indsats for international trosfrihed. Men han advarer samtidig om, at man kunne gøre meget mere – især for Mellemøstens kristne.

“Jeg er ikke overbevist om, at vores svar på de trusler, som netop denne gruppe oplever, altid svarer til problemets omfang eller tager hensyn til de hårde facts om, at kristne ofte oplever den værste forfølgelse. Måske skyldes det den meget britiske følelse af akavethed overfor det at ”gøre Gud”.

Måske er der en forlegenhed på grund af vores kolonihistorie, eller fordi Storbritannien traditionelt er et kristent land, så nogle er bange for at hjælpe kristne, som er i en desperat nødsituation, vurderer Jeremy Hunt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Uanset hvad årsagen er, må vi aldrig lade misforstået politisk korrekthed begrænse vores respons til forfølgelse af noget trossamfund,” understreger han.

Global undersøgelse

Hunt oplyste, at han har udnævnt biskoppen af Truro, Right Reverend Philip Mounstephen, til at lede en verdensomspændende undersøgelse af forfølgelse af kristne. Samtidig skal biskoppen se på, hvor den britiske regering kan gøre mere for at hjælpe de forfulgte.

“Når kristenheden er ved at blive udslettet på sit fødested, er det på tide med en samlet indsats for at vende udviklingen”, fastslog udenrigsministeren.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Det er ikke en del af vores nationale karakter at vende det blinde øje til lidelse. Alle religiøse minoriteter bør beskyttes, og som bevismaterialet understreger det, er det kristne, som oplever størst risiko,” tilføjer han.

Forfulgtes ’enestående’ tro inspirerer kronprinsen

Højtstående britiske ledere fra ærkebiskoppen af Canterbury, Justin Welby, til Prince Charles, har i flere år advaret om de mellemøstlige kristnes svære situation.

I begyndelsen af december 2018 talte Prince Charles ved en særlig gudstjeneste i Westminster Abbey. Her kom tronfølgeren ind på de mellemøstlige kristnes ”helt enestående tro”.

”Igen og igen er jeg blevet dybt ydmyget og virkelig rørt over den ekstraordinære nåde og evne til at tilgive, som jeg har set hos dem, der har lidt så meget,” sagde kronprinsen med henvisning til nogle forfulgte kristne, som han selv har haft møder med.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Prinsen understregede, at de kristnes helhjertethed overfor troen – uanset hvilke farer de bliver udsat for – viser ”troens enestående kraft til at stå imod selv de mest brutale forsøg på at udslette den.”

Tilgiver forfølgerne

Den britiske tronfølger udtalte, at det er én ting at tro på, at Gud tilgiver. Det er noget ”helt andet” at følge dette eksempel og af hele sit hjerte tilgive dem, som er ”vore skyldnere”, sagde prinsen med henvisning til bønnen i Fadervor.

Prince Charles fortalte under gudstjenesten i Westminster Abbey om mødet med en katolsk nonne fra Nineveh. I 2014, da ekstremister fra Islamisk Stat bevægede sig mod byen Karakosh, havde nonnen grebet rattet i en minibus fuld af medkristne for at køre dem den lange og farlige vej til sikkerhed.

”Ligesom de 100.000 andre kristne, som blev tvunget væk fra Ninevehsletten af IS det år, efterlod de ruinerne af deres hjem og kirker og de ødelagte rester af deres samfund, fortalte prinsen.

Tre år senere vendte nonnen og de andre ”søstre” tilbage. De var rystede over at se ødelæggelserne i Nineveh, men de satte deres håb til Gud.

Troens store kraft

”Kirker, skoler, børnehjem og forretninger rejser sig nu fra ruinerne, og den samfundsstruktur, der blev så brutalt revet i stykker, bliver nu efterhånden genskabt, fortalte Prince Charles. Han tilføjede, at næsten halvdelen af de fordrevne nu er vendt tilbage for at genopbygge deres hjem og lokalsamfund.

“Dette er det mest fantastiske vidnesbyrd om menneskelig ukuelighed og den ekstraordinære kraft i troen, som kan modstå selv de mest brutale forsøg på at uslukke den,” erklærede kronprinsen.

Han opfordrede jøder, muslimer og kristne til at leve fredeligt sammen til trods for de trosmæssige forskelle. Historien viser os, at det godt kan lade sig gøre.

“Ekstremisme og splittelse er overhovedet ikke uundgåelige,” sagde han.

Jesus som eksempel

Prince Charles sluttede med at minde forsamlingen om, at Jesus selv kendte til eksil, uretfærdighed og lidelser:

”Jeg kan bare forsikre jer om vores trofaste støtte og helhjertede forbøn, mens I fortsætter jeres arbejde med genopbygning, med at skaffe retfærdighed og helbredelse, så Guds vilje må ske på Jorden, som den sker i Himlen,” sluttede Prince Charles.

Den anglikanske Kirkes overhoved, Justin Welby, deltog i gudstjenesten i Westminster Abbey. Han har selv flere gange advaret om, at de kristne i Mellemøsten er i fare for udryddelse på grund af forfølgelserne.

“Det at leve i et land eller et samfund, hvor regeringen eller en milits eller bare en minoritet i folket mener, at du skal udryddes på grund af din tro på Kristus, er en oplevelse uden sidestykke”, sagde ærkebiskoppen under gudstjenesten.

I Irak er antallet af kristne nu under 200.000. I 2002 var der ifølge rapporter 1,4 millioner kristne, mens der i 2013, dvs. før IS ødelagde området, var 500.000 kristne.

Mange af de kristne i Irak lever som fordrevne og har brug for hjælp til at vende tilbage og genopbygge deres hjem og virksomheder i landet, skriver The Christian Post.