Udfrielse

Jens Peter Lauge Giversen
Daddellunden 1, 1 tv
6705 Esbjerg Ø

For nogle dage siden var der noget i tv om dæmonuddrivelse. Efterfulgt af postyr og protester, fordi der var børn til stede, som jo blev bange for det, de overværede og oplevede.

I 1. Kor. kap. 12, 13 og 14 er der grundig og detaljeret undervisning om nådegaver m.v.. Ligeså i Jesu undervisning og arbejdseksempler i de fire evangelier. – Ved egentlige udfrielsesmøder samt udfrielsespassager i møder bør der ikke være børn til stede. De bør tages med ind i et andet rum imens. – Det kan nok ikke helt udelukkes, at der kan være tilfælde, hvor der er børn til stede. Men det bør ikke forhindre, at man tænker på tilstedeværende børn. Hører det ikke med til udfrielses-nådegaven? (Forkortet, red.)