– Er den slange fra Gud…?

Hvis der findes falske penge, er det fordi der findes modsvarende ægte.
Men vil du afvise en ægte 1000 kr. seddel, fordi der findes falske?

”Herren sagde til Moses og Aron: »Når Farao siger til jer, at I skal gøre et under, skal du sige til Aron: Tag din stav, og kast den foran Farao! Den skal blive til en slange.« Så gik Moses og Aron til Farao og gjorde, sådan som Herren havde befalet; Aron kastede sin stav foran Farao og hans hoffolk, og den blev til en slange. Men Farao tilkaldte vismændene og troldmændene, og Egyptens mirakelmagere gjorde det samme med deres hemmelige kunster; de kastede hver sin stav, og stavene blev til slanger. Men Arons stav slugte deres stave.”
(2. Mos. 7, 8-11)

Her gør Gud et under ved Aron. Men Faraos troldmænd gør nøjeagtigt det samme. Det første var Guds kraft, det andet var dæmonisk kraft! Men tegnene lignede hinanden fuldstændigt. Man kunne forstille sig, at hvis nogle af vore dages kristne var til stede ville de udbryde:

” – Aron er okkult! Aron er en falsk profet! Aron gør det samme som troldmændene! Falske ånder er kommet ind i Aron og Guds folk!”

Der har i mange år været en udbredt vildfarelse, som spredes gennem bøger og hjemmesider, hvor man kalder noget vildfarelse og dæmonisk, selvom det er fra Gud, eller sker ved Guds Ånds salvelse og inspiration.

Djævelen kan kun efterligne, ikke skabe. Han har efterlignet og lært af Skaberen; derfor er der mange okkulte ting og New Age-teknikker, der kan minde om noget, Gud gør.

Nogle gange er der noget, som kirken først genopdager, efter at New Age er begyndt at bruge de principper i en forkert ånd.

Andre gange forsøger Djævelen at efterligne noget, Gud gør, efter at kirken er begyndt på det.

Andre gange sætter fjenden noget igang, fordi han ser, at Gud har gang i noget nyt, så der kommer en slags ”efterligning” i den okkulte verden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fx har Gud forløst mere undervisning og åbenbaring om engle, deres tjeneste og samarbejde med os i de sidste mange år – og hvad ser man i New Age-kredse: masser af undervisning om engle og deres hjælp!

Har du nogensinde hørt om en falsk 150 kr. seddel? Nej, vel? Hvorfor? For der findes ingen ægte 150 kr. seddel! Men der findes falske 100 eller 1000 kr. sedler – fordi der findes ægte! Men vil du afvise en ægte 1000 kr. seddel, fordi der findes falske?

Hvis du tror, at Guds Rige og Kirke bliver mindre overnaturlig i endetiden, så kan du godt tro om; den vil blive mere overnaturlig end nogensinde før – så ”get used to it”!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Satan er meget, meget nervøs for en kirke fyldt af Guds herlighed, engle og Guds overnaturlige kraft, derfor forløser han en meget smart strategi med at gøre Guds folk rædselsslagne for Guds overnaturlige kraft. Strategien går ud på at bilde Guds folk ind, at det overnaturlige fra Gud og reaktioner på Guds kraft er okkult. Satan hvisker i deres ører: ” Det ligner jo noget fra New Age og okkultister”, ”det er jo ligesom kundalini og hypnose” og henviser til de efterligninger, han selv har produceret. Djævelen vil på denne måde få Guds kirke til at lukke af for Guds kraft og det overnaturlige fra Gud, så det til sidst kun er New Agere og okkultister, der har overnaturlig kraft!

Djævelen har stor erfaring i dette; han har bedraget kristne på denne måde gennem hele kirkehistorien: Fx da Pinsebevægelsen med tungetale osv begyndte, blev den bl.a. kaldt ”Satans sidste opkast fra Helvede” af kristne!

Men allerede på Jesu tid så vi dette – hør hvad skrifttro jøder sagde til og om Jesus:

“Det kan kun være ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne.«
(Matt. 12, 24)
“Du må være besat af en dæmon.”
(Joh. 7,20)
“Nu ved vi, at du er besat af en dæmon!”
(Joh. 8, 52)
“Han er besat af en dæmon, han er vanvittig. Hvorfor hører I på ham?”
(Joh. 10, 20)
“Han fører folket vild!”
(Joh. 7, 12)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Så vær ikke for hurtig til at stemple noget som ”fra Djævelen”, fordi det ligner ”Faraos troldmænd”!

Søndagens tekst: Luk. 11: 14-28

14 Engang uddrev Jesus en ond ånd, som havde gjort en mand stum. Efter at være befriet fra den onde ånd kunne den stumme mand tale, og folkeskaren var forbløffet. 15 Men mange var skeptiske. Nogle sagde: »Det må være med hjælp fra Satan, de onde ånders fyrste, at han driver dæmonerne ud.« 16 Andre ville sætte ham på prøve ved at bede ham gøre et mirakel, som helt klart var fra Gud. 17 Jesus var klar over, hvad de tænkte, og derfor sagde han: »Hvis et land ligger i krig med sig selv, går det sin undergang i møde. Det samme gælder et hjem og en familie. 18 Hvis nu Satan uddriver sine egne onde ånder, hvordan kan hans rige så bestå? I påstår, at jeg uddriver onde ånder ved hjælp af de onde ånders fyrste. 19 Påkalder jeres egne tilhængere så også Satans magt, når de vil drive onde ånder ud? Prøv engang at spørge dem! 20 Men hvis det er ved Guds kraft, at jeg driver dæmoner ud, så er Guds rige jo kommet til jer! 21 Når en stærk og bevæbnet mand bevogter sit hus, kan han have sine ejendele i fred. 22 Først når en, som er stærkere end ham, angriber og besejrer ham, kan den stærkere afvæbne ham og fordele byttet. 23 De, der ikke er med mig, er imod mig, og de, der ikke arbejder sammen med mig, modarbejder mig.

Fra det onde til det værre
24 Når en ond ånd er drevet ud af et menneske, strejfer den omkring i ørkenen for at finde et sted, hvor den kan slå sig ned. Når den ikke finder noget, siger den til sig selv: ‘Jeg må hellere vende tilbage til det »hus«, jeg kom fra.’ 25 Når den vender tilbage, finder den huset rengjort og sat fint i stand. 26 Så går den ud og finder syv andre ånder, værre end den selv, og de flytter alle ind i det ledige hus. Da bliver det sidste værre end det første for det menneske.«

Velsignelsen ved at handle på Guds ord
27 Mens Jesus talte, råbte en kvinde fra mængden: »Åh, velsignet er den kvinde, der bragte dig til verden og nærede dig ved sit bryst!« 28 Jesus svarede: »Velsignede er de, der hører Guds ord og handler på det.«