Kristne asyl-ansøgere afvises fordi vi ikke tager troen alvorligt

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Det kan være svært for en omvendt muslim at overbevise de ateistiske myndigheder om, at deres omvendelse til kristendommen er ægte.

Rapport fra Sverige

I Sverige har fem landsdækkende frikirker protesteret til regeringen over, at afghanske asylansøgere, der bliver troende kristne, udsættes for en urimelig og vilkårlig test.

Frikirkerne har indsamlet data fra 76 frikirker over hele landet på 619 afghanere, der ansøgte om asyl i 2015-2018. Afghanerne har angivet, at de er blevet døbt og betragtes som omvendte, og ni ud af ti har et dåbsbevis fra deres menighed.

Rapporten viser, at 68 procent af de kristne afghanere alligevel fik afvist deres asylansøgning, fordi myndighederne ikke betragter deres tros overbevisning som ægte. Hvis asylansøgeren først sendte oplysninger om deres omvendelse sent i sagsbehandlingen, blev hele 81 procent afvist.

Frikirkerne har også påvist, at asylbehandlingen er meget forskellig. I Jönköping er afslagsprocenten 44 pct., mens den i Göteborg er 80 procent. Ved sammenligning af to menigheder med omkring 50 afghanske konvertitter er 52 procent blevet afvist i den ene menighed, men 84 procent i den anden.

Til det svenske dagblad Dagen siger en af rapportens forfattere, teologilærer Ulrik Josefsson, at Migrationsrådet også gør forskel for konverterens intellektuelle evne til at reflektere over deres overbevisninger. ”Det betyder, at det er den intellektuelle kapacitet og evnen til at udtrykke sig, snarere end troens overbevisninger, der bedømmes,” siger han.

Også danske sager

Også i Danmark oplever vi, at kristne asylansøgere bliver afvist. Her har folk fra både frikirker og folkekirken forsøgt at lave en lignende rapport. Den er endnu ikke blevet til noget.

Men vi kan jo jævnligt i medierne læse om eksempler på asylansøgere, som bliver afvist, fordi myndighederne åbenbart ikke forstår alvoren i at skifte religion. De kan åbenbart ikke forestille sig, at troen kan være det vigtigste for et menneske.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Myndighederne – og politikerne, som bestemmer myndighedernes holdning – gør sig ikke klart, at religion i næsten hele verden udenfor Danmark er en meget vigtig grund til, at mennesker forfølges. I hele den muslimske verden riskerer kristne – og specielt muslimer, som går over til kristendommen – at blive forfulgt på alle måder. Ja, de risikerer at blive slået ihjel.

Kristne er faktisk den mest forfulgte gruppe i verden.

Når religion betragtes som noget ligegyldigt

Sagen er, at vores samfund er blevet så afkristnet, at man ikke længere tager troen alvorligt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Er det derimod af politiske grunde, man flygtede, er det straks en anden sag. For politik rangerer højt i politikernes verden.

Gennem mange år er kristendommen blevet stadig mere udelukket fra det offentlige rum.

Begrundelsen er ofte den pæne, at det offentlige (skoler, sygehuse osv.) skal være neutrale. Men samtidig må det offentlige åbenbart godt tage parti for moderne holdninger, som falder i politikernes smag.

Vi har altså fået et såkaldt religions-neutralt samfund, hvor kristendommen er skubbet ud af det offentlige. Samfundet betragter troen som noget irrelevant, noget kuriøst og ligegyldigt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men Udfordringens læsere véd jo, at troen for en ægte kristen er det allervigtigste i livet. Også i Danmark.

Så der er brug for, at vi markerer, at troen betyder noget for os og skal tages alvorligt.

Og så må vi bakke op om de forfulgte. Det er jo paradoksalt, at danskernes afstandtagen fra islam bliver til skade for kristne og omvendte muslimer. Også blandt flygtninge og indvandrere findes der naturligvis nogen, som blot udnytter systemet. Men det skal ikke gå ud over de ægte flygtninge.