Man tror med hjertet – ikke med hjernen

Ellen Grete Simonsen
Sonjavej 43
9000 Aalborg

Jeg er født og opvokset i et kristent hjem. Jeg gav mit liv til min Frelser, da jeg var 14 år gammel. Har aldrig fortrudt det. Har velsignelsen fra slægten fra min mors side – helt ned til, ja tilbage til oldeforældre var de kristne.

Min far var ikke en kristen, da han mødte min mor. Han var i lære som malermester, det var i Hals, og hans mening var at ville starte forretning som malermester i Vester Hassing, min barndomsby, hvor far var fra.

Han spillede til offentligt bal, også i Hals, hvor han traf min mor. Mor sad oppe hos dem, der spillede, og har fortalt hjemme: ”Jeg skulle ikke ud at danse, for min kæreste sad jo oppe på podiet”.

Men efter at han havde startet sin malerforretning, var der en eller anden, som inviterede dem til missionsugen i Indre Mission. Der blev de begge to frelst. Siden blev min far kaldt V. Hassings skrappeste missionsmand. Om vi børn, 7 i alt, blev der sagt og drillet: ”Det er de malerklatter, de er så missionske”.

Hvordan bliver man frelst?

Ud fra Jesu ord til Nikodemus ” Du må fødes på ny”. Nikodemus spørger: ”Men hvordan? Jeg kan jo ikke for anden gang komme ind i min mors liv”. Det kender vi fra Bibelen alle sammen. Det er jo med hjertet, som er den evige ånd, som vi alle er skabt med, at man tror (ikke med hjernen).

Ånd kan man ikke slå ihjel, nej, for du ved ikke, hvorfra vinden kommer. Og Jesus siger, at sådan er det med den, som er født på ny af Ånden. Det er Jesus, der siger det. Han tog jo disciplene med uden for byen. Straks siger nogen af dem: ”Vil du rejse fra os?”. ”Ja” lød svaret. ”Hvis ikke jeg tager hjem til min far, så kommer Talsmanden, Den Hellige Ånd, ikke til jer. Men når jeg kommer hjem til min Far, sender jeg Helligånden, som skal være hos jer, ja han skal være i jer.”

Og det er det, som Helligånden er, når nogen tager imod Frelseren. Han gav sit liv for vore synder og vandt også lægedom for sygdomme. Det kristne liv starter med omvendelse og tilgivelse fra vore synder. Alle mennesker har syndet, husk på at arvesynden fra Adam og Eva, er der jo også.


Artiklen fortsætter efter annoncen: