Forstå de jødiske fester

Anmeldt af Robert Holm Kofod

Michael Norten har skrevet bogen ”Unlocking the secrets of the feast”, der beskriver de jødiske fester, som Gud har forordnet i 3. Mosebog 23, og hvordan de kan fortolkes profetisk i forhold til Jesus. Som der står i 3. Mosebog 23,2 er festerne Guds fester, som han har forordnet jøderne at holde.

Pointen i bogen er, at Gud har valgt at lægge flere lag af betydninger i jødernes fester. Både den direkte betydning og den profetiske betydning. Jøderne holder 4 fester om foråret og 3 fester om efteråret. De 4 forårsfester beskriver Jesu første komme og de 3 efterårsfester beskriver Jesu anden komme. De 4 forårsfester er påskefesten, de usyrede brøds fest, første afgrødefesten og pinsefesten. De 3 efterårsfester er nytår (the feast of the trumpets), den store forsoningsdag og løvhyttefesten.

Påskefesten er til minde om israelitternes udvandring fra Ægypten. Slagtningen af påskelammet sammenlignes med Jesu død på korset. Ligesom blodet fra påskelammet medførte, at dødsenglen gik forbi, således medfører Jesu død på korset, at vores synder er sonet. Forfatteren godtgør, at Jesu død på korset var samtidig med, at påskelammet blev ofret i templet. I forlængelse af påsken kommer de usyrede brøds fest, der i bogen sammenlignes med Jesu begravelse. Dernæst kommer første afgrødefesten, hvor den første høst fejres. Forfatteren sammenligner denne fest med Jesu opstandelse fra de døde, idet Jesus ifølge Bibelen er førstegrøden af de hensovede. Dernæst kommer pinsefesten, der fejres til minde om, at Jøderne fik loven (de ti bud) på Sinais bjerg. Efter Jødernes udvandring fra Ægypten havde de fået frihed til selv at vælge, hvordan de ville leve. Loven blev givet for at lede dem til, hvordan man skal leve. På samme måde har vi fået Helligånden til at retlede os om, hvad der er Guds vilje. Michael Norten understreger endvidere, at den treenige Gud fejres i forårsfesterne. I påsken og den usyrede brøds fest fejres Jesus. I første afgrødefesten fejres Gud fader som skaberen. I pinsen fejres Gud Helligånd.

Den første af efterårsfesterne er det jødiske nytår (the feast of the trumpets). Ved festen blæses i vædderhorn. Meningen med festen er, at jøderne skal komme til Gud og bede om tilgivelse for deres synder. Forfatteren sammenligner denne fest med bortrykkelsen af de kristne. I umiddelbar forlængelse kommer den store forsoningsdag, hvor folket skal afstå fra spise og drikke for at søge Gud, og hvor ypperstepræsten gik ind i det allerhelligste i templet og skaffede soning for sine egne og folkets synder. Til sidst følger løvhyttefesten (the feast of the tabernacle).

Ved festen fejrer jøderne frugthøsten, og det er en glædesfest. Denne sammenlignes med, hvordan der vil være på den nye jord sammen med Gud.

Bogen er interessant og har mange gode pointer og aha-oplevelser. Bogen bygger på Bibelen og på passager fra jødernes Talmud samt fra samtaler, forfatteren har haft med jødiske rabbinere om de jødiske fester, herunder messianske rabbinere. Bogen er på knap 100 sider og er letlæst, selvom indholdet er dybt. Desværre findes bogen ikke på dansk, men kan købes på engelsk på Amazon. Har man ikke mod på at læse engelsk, har Lohses forlag udgive bogen ”Jesus og de jødiske fester” af Jan Mortensen.

Michael Norten: ”Unlocking the secrets of the feast”
87 sider. 9,41 USD. Amazon.com


Artiklen fortsætter efter annoncen: