Noahs Ark-konference i Warszawa forsøgte at sætte skub i udforskning

Udfordringen deltog i en konference på UKSW-universitetet i Warszawa med Panda Lee, Clara Wei, Phillip Williams og Reuben Dedmondt.

Dokumentarfilm-producent Clara Wei sammen med Udfordringens redaktør Henri Nissen.

Af Henri Nissen
forfatter til bogen ”Noahs Ark”

Den amerikanske Mount Ararat Discovery Foundation (MADF) planlægger en videnskabelig ekspedition i 2019 og en undersøgelse af fundet af en meget stor træstruktur på det bibelske bjerg Mt Ararat.

Den amerikanske gruppe planlægger en neutral videnskabelig undersøgelse, hvori der deltager eksperter uanset tro.

Det kunne grundlæggeren af fonden, geologen Phillip Williams oplyse, da han i den forløbne uge deltog i en konference i Warszawa. Den foregik på Cardinal Wyszynski Universitetet (UKSW). Et stort katolsk inspireret universitet med 16.000 studerende.

Derefter talte Williams sammen med andre talere fra Hong Kong og USA ved konferencer i byerne Lodz og Krakow.

– Vi blev interviewet af to radioer og to tv-stationer, hvoraf den ene var religiøs, den anden sekulær. Fader Roman, som havde arrangeret turen, blev interviewet i studiet i et live-nyhedsprogram, fortæller Clara Wei fra Hong Kong. Flere deltagere fra andre byer mødte op til de sidste møder, efter at nyheden havde været i radio og tv.

Mistænkeliggørelse skadede opdagelsen

Der er gået næsten otte år, siden den kinesiske NAMI-gruppe sammen med kurderen Parasut offentliggjorde det epokegørende fund på Mt Ararat ved pressekonferencer i Beejing i Kina, Ankara i Tyrkiet og Zeist i Holland.

Fundet blev imidlertid straks mistænkeliggjort af bibel-arkæologen Randall Price, som påstod, at det ”kunne være fup”, og som kaldte Parasut for en drukkenbolt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Medierne gengav hans kritik. Og det har siden været meget svært at skaffe støtte til en udforskning.

Medierne fik ikke at vide, at Randall Price selv var part i sagen. Den kinesiske gruppe havde inviteret Randall Price med ind for at få afklaret, om fundet var troværdigt.

På grund af Price’s arrogante holdning ønskede kurderen Parasut ikke at arbejde sammen med ham, så kineserne måtte til sidst bede Price om at forlade gruppen, og de tilbagebetalte hans investering på ca. 250.000 kr.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Senere offentliggjorte Price et brev fra to kurdere, som angiveligt påstod, at de havde medvirket til svindel. Men da sagen blev undersøgt, viste det sig, at brevet var et falskneri fra Murat Camping. De har stået for Price’s egne expeditioner. Price måtte efter trussel om sagsanlæg fjerne brevet fra sin hjemmeside.

Men da Price anses som en autoritet i konservative kristne kredse i USA, har andre også taget afstand fra fundet – uden at undersøge det nærmere.

Phillip Williams har derfor klaget til bestyrelsen for Liberty University, hvortil Price er knyttet som professor. Han burde som videnskabmand og kristen ikke udbrede et sådant falsk rygte uden at forsøge at rette op på forseelsen, mener Williams.

Universitetets formand er Jerry Falwell junior. Søn af den kendte forkæmper for Moral Majority.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forsvar fra ny side

Mens de traditionelle kreationister afviste fundet, skabte det ny interesse hos mere moderate evangeliske kristne.

Som vi tidligere har fortalt om i Udfordringen, fik den kendte apologet Norman Geisler (mentor for Ravi Zakarias m.fl.) fat i et engelsk eksemplar af undertegnedes bog om fundet.

Han undersøgte sagen grundigt og forsvarer idag fundet og afviser, at det kan være falsk. (Se noahsark-discovery.com)

Han gjorde Phillip Williams, som er leder af organisationen ”Christian Leaders & Scholars”, opmærksom på bogen og fundet.

– Jeg var i færd med at skrive min afhandling om Noahs Ark. Jeg troede slet ikke på, at Noahs Ark havde eksisteret. Jeg betragtede den som en myte, fortalte Williams i Warszawa.

Phillip Williams fik et nyt syn på Bibelens troværdighed, da han studerede fundet på Mt Ararat.
Ændrede liberal teologi

Williams rejste nu til Tyrkiet og fik som en af de få mulighed for selv at undersøge fundet. Det var så overbevisende, at det ikke blot ændrede hans opfattelse, men også hans teologi.

– Hvor jeg før havde forholdt mig til arken som en myte, vidste jeg nu, at den havde eksisteret og igen var fundet.

Williams har nu skrevet en ny bog, som udkommer senere i år. Her skriver han om, hvordan geologiske metoder er blevet fejlfortolket til at understøtte en istid som årsag til de geologiske lag, i stedet for en syndflod. Han skriver om kulstof-14s vaklende grundlag, om social-darwinismens racisme, om jordens pludselige tilt på sin nord-syd akse som årsag til syndfloden, osv.

Video som dokumentation

I Warszawa præsenterede dokumentarfilm-produceren Clara Wei flere video-optagelser og fotos fra forskellige private forskeres besøg i de tre underjordiske fundsteder på Mt Ararat.

Videoerne viste bl.a. en 12 meter lang bjælke af en tykkelse på 30-40 cm, som sad fast i is og jord i hulerne. En anden video viste de syv rum, som er opdaget, og som alle indeholder masser af træ – noget bestrøget med beg/tjære, som omtalt i Bibelen.

Al tale om falskneri faldt til jorden. Alt dette træværk kunne umuligt være bragt hemmeligt op til fundstederne ved håndkraft, for derefter at blive gravet ned ved håndkraft i 4-5.000 meters højde. For slet ikke at tale om, hvordan det ville være muligt at få noget af træet til at se uberørt ud gennem tusinder af år, mens andet træ bar præg af, at det havde været udsat for åbninger i historiens løb.

Der var enighed blandt deltagerne om, at beskyldningerne om svindel skyldes, at anklagerne ikke selv har sat sig ind i, hvad der er fundet.

Troede ikke på Bibelen

Clara Wei blev oprindelig hyret af den kristne NAMI-gruppe til at lave en times dokumentarfilm om jagten på Noah’s Ark allerede omkring 2002. Altså længe før fundet blev gjort.

– På det tidspunkt troede jeg ikke, at Noahs Ark ville blive fundet. Jeg troede ikke engang, at den havde eksisteret, indrømmer Clara Wei, som heller ikke selv var religiøs.

– Jeg lavede blot en film på bestilling, som NAMI-gruppen kunne bruge til deres evangelisation, fortæller hun.

I dag er hun ikke i tvivl om, at arken har eksisteret. I 2008 fortalte kurden Parasut nemlig hende i en natlig sms, at han havde fundet arken og stod ved fundstedet. Og i løbet af de næste to år fik NAMI-gruppen bekræftet fundet så meget, at de gik ud og offentliggjorde det i 2010.

Men Clara Wei blev ikke så lidt overrasket over den voldsomme kritik, fundet blev udsat for – desværre især fra nogle kristne.

På hjemmesider blev Clara blandt andet kaldt svindler af Dr. Don Patton, som er Dr. Price’s samarbejdspartner.

NAMI-gruppen, der er knyttet til en stor evangelisk menighed i Hong Kong, er flyttet til en ny bygning og har så store udgifter, at de ikke længere kan prioritere at støtte efterforskningen. Clara Wei arbejder idag uafhængigt.

Panda Lee fik kræft efter at have kravlet i de hengemte rum.
Panda Lee – lever stadig

Da Parasut havde fundet arken, ville NAMI-gruppen være sikker på, at det var sandt. De fik derfor bjergbestigeren Panda Lee til at rejse over for at se stedet og tage billeder.

– De spurgte mig, om jeg kunne rejse straks. I aften, sagde de. Dagen efter tog jeg afsted. I Tyrkiet mødte jeg Clara, som var taget i forvejen sammen med en fotograf, som klatrede op til fundstedet sammen med mig. Men det var farligt, for nogle steder var der 70 pct. stigning. Der var is, og sten rullede ned imod os, fortalte Panda.

Efter personligt at have bekræftet fundet med videooptagelser, vendte Panda hjem med en sygdom, han åbenbart havde pådraget sig i de underjordiske rum, som havde været lukket i årtusinder. Han fik konstateret blodkræft i sin terminale form.

Alligevel rejste han med gruppen til Holland i 2010 for at fortælle om fundet. Her mødte jeg ham første gang.

Da Panda er en troende kristen, talte vi åbent om, at Gud kan helbrede. Jeg fik mulighed for at bede for ham med håndspålæggelse. Der er sikkert andre, der også har bedt for ham. Og vi kan i hvert fald glæde os over, at Panda ikke døde i løbet af kort tid, som forudset, men stadig lever 10 år senere og er ved godt mod.

– All right so far, sagde han kækt i Warszawa.

– Alt går godt indtil videre. Kræften er stoppet. Og jeg har det godt, fortalte Panda.
Han fortæller gerne sit vidnesbyrd på møder i Hong Kong og udenfor.

Guds timing

– En ting har jeg lært. Det er ikke os, der bestemmer, hvornår arken skal opdages eller blive kendt. Det er Gud, der bestemmer timingen, sagde Panda.

Han tror, at opdagelsen af arken er et tegn til vores moderne tid om at vende om til Gud.

– Det vigtigste er ikke, om vi kan bevise, at det er Noahs ark. Det vigtigste er at fortælle det kristne budskab, mente Panda Lee.