Om Albert Küchlers alterbillede i Toreby Kirke

Maleriet ’Jesu Gravlæggelse’ af Albert Küchler er alterbillede i Toreby Kirke. Nederst i højre hjørne ses lidt af alterlyset. Privatfoto/beskåret.

Af Svend Aage Nielsen, fhv. sognepræst ved Toreby Kirke

Det var en fin artikel af Steen Jensen, som Udfordringen bragte om den danske guldaldermaler Albert Küchler den 10. marts.

Han blev født i 1803 og blev fra 1830 en del af den danske kunstner-koloni i Rom. Han blev katolik i 1844 og franciskanermunk i 1851, hvorved at fik sikret sig et atelier og kost og logi. Han fortæller, at han betalte herfor med alterbilleder, som sendtes til sydamerikanske kirker.

Fra Danmark modtog han et bestillingsarbejde af grosserer Hans Puggaard, der fik ham til i 1849 af male Jesu gravlæggelse efter originalen af Rafaels læremester Pietro Perugino fra 1495.

Takket være fru Bodil de Neergaard til herregården Fuglsang i Toreby sogn erhvervede hun det til at blive alterbillede i Toreby Kirke.

Kapitler i bogen ”750 år i Sankt Mikaels Kirke i Toreby” fortæller udførligt om dets historie og dets budskaber fra hin første langfredag i Jerusalem, da Jesus blev gravlagt. Vi ser på maleriet, at Josef fra Aritmetæa bag Jesus hjælper ved gravlæggelsen. Fra venstre ses i grøn klædning disciplen Johannes med sin mor med foldede hænder. Tættest på Jesu legeme ses Maria Magdalene, Hendes hænder omslutter hans hoved og hendes barm viser det nære forhold mellem dem. Jesu mor har samme hvide hovedbeklædning, som klarisser-nonnerne havde det.

De havde bestilt maleriet til deres klosterkirke i Firenze.

Derefter med foldede hænder kan det være evangelisten Markus’ mor, der aftenen forinden havde stillet nadversalen til rådighed. Knælende foran Jesu fødder ses høvedsmanden, der på Golgata omvendte sig til Jesus. Med velsignende hænder ses Maria Kleofas’ hustru over de nævnte. Dernæst Nikodemus, der viser hen til naglerne, der havde gennemboret Jesu hænder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Yderst kan det være disciplen Peter, med foldede hænder. Han havde grund til at bede om tilgivelse for sin gentagne fornægtelser skærtorsdag aften. Den unge mand længst til højre må være evangelisten Markus, på hvis skulder er hængt Jesu kjortel. Der er gribende forkyndelse i maleriet. Herunder deri, at Jesu nærmeste hjælpes ad – i deres store sorg, mens tårerne løber ned af deres kinder.

– Mere om alterbilledet kan ses under Om Toreby Kirke på www.torebysogn.dk