Påskemysteriet i letforståelig form

Den tidligere ærkebiskop i den anglikanske kirke, Rowan Williams, har med ”Gud med os” skrevet en dyb indføring i påskens mysterier. Bogen er delt op i to hovedafsnit, én om ”Korsets betydning” og én om ”Opstandelsens betydning”, og er skrevet i en form og et sprog, der gør den letlæst, selvom den indeholder meget central teologi.

Fx er første del opdelt i tre afsnit om henholdsvis ”Tegnet”, ”Offeret” og ”Sejren”, og selvom det ikke nævnes i bogen, bygger denne tredeling på den teologiske opdeling i tre forskellige slags forsoningslære: Den subjektive, den objektive og den klassiske således, at ”Tegnet” beskriver den subjektive, ”Offeret” den objektive og ”Sejren” den klassiske forsoningslære.

Forsoningslæren
Kort fortalt har den objektive forsoningslære sit fokus på korset som stedet, hvor Jesus tog straffen for vores synder på sig, for at vi kan blive forsonet med Gud.

Den subjektive forsoningslære vender perspektivet og taler i stedet om, at det er os, der skal forsones, da vi er bange for Guds straf. Dermed bliver Jesu død på korset ikke et opgør med vores synd, men Guds kærlighedserklæring til os.

I den klassiske forsoningslære er sejren over Djævelen derimod i centrum. Rowan Williams gør i sin bog op med en snævre version af den objektive forsoningslære, som ser Jesu død som en retssagsscene, hvor ”Vi er strafskyldige, Kristus tager vores straf, og derfor forlader vi retten som frie” (s. 38).

Han påpeger, at selvom denne metaforik findes i bibelen, henvises der oftere til ”Templet” end til ”en retssal”. Han viser også, at sejren ikke først er på påskedagen, men allerede findes langfredag:

Rowan Williams.

”Sejren er allerede i korset, sejren er allerede i livet, og det gør os i stand til at sige, at opstandelsen viser, hvad der altid har været sandt!” (s. 75).

I hovedafsnittet om opstandelsens gør forfatteren det klart, hvor vigtigt opstandelsestroen er for en kristen:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Man kan simpelthen ikke have en teologi om Jesus, der bygger på den Jesus, der vandrede i Galilæa” (s.110), skriver han og understreger, at uden opstandelsen vil kristendommen blot være et ”Selskab”.

Men det er det netop ikke. Det er på opstandelsens baggrund, vi som kristne forstår, både hvem Jesus, Gud fader og Treenigheden er. Efter for ikke særlig mange år siden at have været vidne til debatten om, hvorvidt Jesus opstod legemligt, er det befriende med så tydelig en pointering af, at vores tro ville være til ingen nytte, hvis Jesus ikke var stået op fra de døde.

Men det er lige så befriende og opmuntrende at få påpeget, hvilken rigdom der er blevet givet os ved Jesu opstandelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Som Rowan Williams skriver, betyder opstandelsen, at mennesket betyder noget, Gud har omsorg for os, verden har ændret sig, og når døden kommer til os, kan den ikke besejre os.

Rowan Williams: GUD MED OS
166 sider. 168 kr.
Eksistensen