Bent Tage Nielsens missionsiver

I bogen ”Wangaluka – lyset er brudt frem” fortæller diakon, missionær, præst og bibelskolelærer Bent Tage Nielsen levende og medrivende om sit rige liv i Guds tjeneste. I Lohse forlags selvbiografiske serie fortalt af forskellige kendte personer i Indre Missions landskab har man nu udgivet en bog af og om Bent Tage Nielsen. Selvom han bl.a. har virket som præst i folkekirken i omkring 10 år og har været lærer på Indre Missions Bibelskole i Børkop i 17 år, er det hans år som missionær i Tanzania, der klart fylder langt mest i en bog, der vibrerer af engagement og iver for ydre mission. Missionsiver både ude og hjemme Bent Tage Nielsen blev efter at have uddannet sig til diakon i Dianalund og gået på Fjellhaug missionsskole i Norge sammen med

Få adgang til alle artikler
Du har læst 3 gratis artikler de sidste 30 dage. Vi håber, du fandt det interessant.
For kun 28 kr. pr. måned støtter du, at vi fortsat kan lave anderledes nyheder med en kristen vinkel hver uge.
Hvis du er abonnent på papirudgaven, kan du finde log ind detaljer på side 2.