Bent Tage Nielsens missionsiver

I bogen ”Wangaluka – lyset er brudt frem” fortæller diakon, missionær, præst og bibelskolelærer Bent Tage Nielsen levende og medrivende om sit rige liv i Guds tjeneste.

I Lohse forlags selvbiografiske serie fortalt af forskellige kendte personer i Indre Missions landskab har man nu udgivet en bog af og om Bent Tage Nielsen.

Selvom han bl.a. har virket som præst i folkekirken i omkring 10 år og har været lærer på Indre Missions Bibelskole i Børkop i 17 år, er det hans år som missionær i Tanzania, der klart fylder langt mest i en bog, der vibrerer af engagement og iver for ydre mission.

Missionsiver både ude og hjemme

Bent Tage Nielsen blev efter at have uddannet sig til diakon i Dianalund og gået på Fjellhaug missionsskole i Norge sammen med sin kone Inger udsendt som missionær til Tanzania, hvor de virkede som missionærpar i en årrække, og hvor børneflokken voksede fra ét til fem børn. Men da Inger blev alvorligt syg, måtte de tage tilbage til Danmark. Også her brænder nøden for mennesker, som ikke kender Jesus, igennem, og engagementet for ydre mission kølnes på ingen måder, lige meget om der er tale om en ung japaner, som pludselig dukker op til en gudstjeneste i Bent Tage Nielsens kirke i Dronninglund og ender med at komme til tro på Jesus og selv blive præst, eller det er iveren for at vække nøden for missionen hos eleverne på bibelskolen.

Da Bent Tage Nielsens kone dør efter 29 år med alvorlig sygdom, rejser han igen til Tanzania, hvor han underviser på bibelskole og præsteseminarium. Her møder han også Kirsten, som en årrække har været missionær, og de bliver gift.

Levende fortæller

Udover den levende beskrivelse ikke mindst af missionsarbejdet i Tanzania, er bogen fyldt med små historiske ”svinkeærinder”. Bent Tage Nilsen er en levende fortæller med lune, og det er svært ikke at blive revet med af beretningen – men vigtigst er, at man gennem hans beretning bliver inspireret til at leve sit liv for Gud i tro på hans omsorg og ledelse, også når der sker ting, som kan anfægtet det kald, Gud har givet os, om det så er sygdom, som her, eller noget helt andet.

Flere af bøgerne i Lohse forlags selvbiografiserie har en tendens til at få karakter af ”Her er mit liv”-beretninger, som først og fremmest har interesse for fortællerens egen familie og egne venner, mens en bredere læserkreds får sværere ved at hente det store i læsningen. Dette er imidlertid ikke tilfældet med denne bog, her er der inspiration og god læsning også for den læser, som ikke kender Bent Tage Nielsen eller har sin gang i Indre Mission.

Bent Tage Nielsen: Wangaluka
195 sider. 249,95 kr. Lohse


Artiklen fortsætter efter annoncen: