De store linjer og tekstnære kommentarer

”… de ting, som kan rokkes, fordi de er skabt, skal forvandles, for at de ting, som ikke kan rokkes, skal bestå. Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i gudsfrygt og ærefrygt. For vor Gud er en fortærende ild.” s.426

En af Bibelens måske mest omdiskuterede bøger, Johannes Åbenbaring, får nu en dansk gennemgang fra bibellæreren Louis Nielsen. Forfatteren siger om sig selv, at han er konservativ, men ikke ortodoks i sin tilgang til bibeltolkningen. Dette er væsentligt, måske især i relation til Johannes Åbenbaring, fordi en ortodoks udlægning, sådan som forfatteren beskriver denne tilgang, næppe giver mening.

Johannes Åbenbaring er et ganske særlig tekst. Det er en profetisk tale til menigheden, og en række historiske menigheder, og samtidig en eskatologisk tekst, som fortæller om noget, der endnu ikke er sket, i et fortællesprog, der er rigt på metaforer, symboler og billedsprog i øvrigt.

Mange har i tidens løb opgivet at komme til forståelse af, hvilken sammenhæng og kronologi, der er imellem de mange segl, skåle, basuner, ryttere, osv.

Louis Nielsen giver både plads til de store linjer, altså åbenbaringens egentlige formål, og hvordan den kan perspektiveres både historisk og nutidigt, men samtidig leverer han tekstnære kommentarer til hvert enkelt afsnit af Åbenbaringens mange kapitler. På denne vis kan bogen læses i sin helhed, men også bruges som opslagsværk i forhold til enkelte afsnit.

Det er værd at fremhæve, at selvom tolkninger kan diskuteres, så er det altid en fornøjelse at læse noget, der er skrevet af en person, som kender sin bibel indgående. Louis Nielsen benytter sig i høj grad af den berømte Lutherske læresætning: ”skrift tolker skrift”, og det giver meget god mening, når man skal forklare dommedagsscenarier, som findes i rigelige mængder i Johannes Åbenbaring. Derudover er det uhyre vanskeligt at sætte sig ind i teksten, hvis man ikke også har et godt historisk, sproglig og kulturelt indblik – alt sammen kvaliteter, som heldigvis også findes hos forfatteren.

Åbenbaringsbogen har en mængde budskaber til kristne, også i dagens Danmark. Et af dem er: våg for tiden er nær! Et andet: Guds rige og Guds dag kommer, og jo tættere vi kommer, jo mere spidser tiden tegn til. Den der har øre, må høre, hvad Ånden siger.

Johannes’ Åbenbaring – En kommentar af Louis Nielsen
499 sider. 180 kr.
Forlaget Perspektiv


Artiklen fortsætter efter annoncen: