Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?

For at forstå evangeliet gode nyheder, må vi først forstå, at vi har brug for en frelser.

Engang blev jeg forbløffet, da jeg læste følgende skriftsted:

”Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte Ham: »Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?« Manden svarede: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.« Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.«” (Luk. 10, 25-28).

Det forbløffede mig, at Jesus ikke kom med de ”gode nyheder” og sagde:

”Tro på mig, så skal du leve” eller ”tag imod mig, så skal du få evigt liv!”, men i stedet henviste til loven – de 10 bud – og sagde, at han ved at leve efter dem skulle få evigt liv!

– Jamen, det vidste Jesus da, at denne mand ikke kunne.

– Hvorfor sagde Han så til ham, at han skulle leve efter loven for at få evigt liv?

Der står jo i Johannes-Evangeliet 3,16, at vi får evigt liv ved troen på Guds Søn. Hvorfor sagde Jesus ikke det?

Forstå først de ”dårlige nyheder”

Disse spørgsmål løb igennem mit hoved, og jeg løftede disse spørgsmål op til Gud i mit hjerte.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svaret kom prompte, og det lød nogenlunde sådan her: ”Jesus vidste, at denne mand ikke kunne leve efter budene og få evigt liv, men det vidste denne mand ikke. Jesus vidste, at hvis denne mand prøvede at leve efter budene for at få evigt liv, ville han komme til at indse, at han ikke kunne; han ville indse, at han var en synder, at han var fortabt og at han behøvede en frelser!”

Han ville være klar til de ”gode nyheder”, når han havde forstået de ”dårlige nyheder”.

Med andre ord: Jesus vidste, at denne mand ikke havde syndserkendelse, men at loven ville give ham det. Jeg kom til at tænke på disse skriftsteder:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Loven er vores skolemester for at bringe os til Kristus, så vi kan blive retfærdiggjort af tro.”
(Gal. 3, 24/King James Bibelen),

”og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes og hele verden stå strafskyldig over for Gud. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for Ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse.”
(Rom. 3, 19-20).

Charles Spurgeon sagde:
“Du har berøvet evangeliet dets dygtigste hjælper (mest kraftfulde våben), når du har fjernet skolemesteren, som skal bringe mennesker til Kristus…

De vil aldrig modtage nåde, før de skælver foran en retfærdig og hellig lov.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi ser, at Jesus bruger det samme princip ved en anden lejlighed:

”Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den Gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!« Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: » ›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹
(Matt. 19, 16-19).

Forkynder vi på den rigtige måde?

Forestil dig, at nogle kristne evangeliserede således i dag? Vi ville højst sandsynligt tænke, at de var forkert på den. ”De prædiker jo loven; de 10 bud og ikke frelse ved tro på Jesus!”.

Vi ville sikkert ikke svare denne mand, som Jesus gjorde. Vi ville nok have sagt: ”Du kan ikke gøre noget for at arve evigt liv – hvis du vil gå ind til livet, så tro på Jesus!”

Alt for ofte har vi forsøgt at forkynde nåde til mennesker, der ikke ser noget som helst behov for nåde eller frelse.

Vi har forkyndt om tilgivelse og Himlen, før mennesker er blevet overbevist om synd og Helvede.

Her er de gamle vækkelsesprædikanter helt enige:

John Wesley:
“Før jeg kan prædike kærlighed, barmhjertighed og nåde, må jeg prædike synd, lov og dom.”

”Det er Guds Ånds almindelige metode at overbevise syndere ved loven.” ”Prædik 90 % lov og 10 % nåde.”

Billy Graham:
“Helligånden overbeviser os…Han viser os de 10 Bud..”

Charles Spurgeon:
“Du er for fin til at sige til manden, at han er syg. Du håber at helbrede den syge, uden de ved om det. Derfor smigrer du dem. Og hvad sker der? De ler af dig.”

A.B. Earl:
“Guds lov har en prominent plads i at lede dem til Kristus: de må se sig selv fortabt, før de vil råbe om barmhjertighed..”

Charles Finney:
“For evigt må loven berede vejen for evangeliet. At overse dette i vejledningen af sjæle vil næsten sikkert resultere i falsk håb, vejledningen i en falsk standard for kristen erfaring og i at kirken fyldes med falske omvendelser”.

Søndagens tekst: Joh. 3, 1 – 15

De, der bliver genfødt ved Guds Ånd, får evigt liv

1 En aften efter mørkets frembrud kom en af de jødiske ledere, en farisæer ved navn Nikodemus, for at tale med Jesus. 2 »Mester,« sagde han, »vi er klar over, at Gud har sendt dig, for ingen kunne gøre de mirakler, du gør, hvis ikke Gud var med ham.« 3 Da sagde Jesus: »Det siger jeg dig: Det er kun, hvis et menneske bliver født igen, at det kan komme ind i Guds rige.« 4 »Hvad mener du?« udbrød Nikodemus. »Et voksent menneske kan da umuligt komme ind i sin mors mave igen og blive født endnu en gang?« 5 Jesus svarede: »Det siger jeg dig: Det er kun, hvis et menneske bliver født af både vand og ånd, at det kan komme ind i Guds rige. 6 Et menneske føder et menneskebarn, men Guds Ånd føder et åndeligt barn. 7 Du skal ikke være så forundret over, at jeg sagde, at I skal fødes igen. 8 Tænk på vinden. Den blæser, hvorhen den vil. Du kan ikke se, hvor den kommer fra, eller hvor den skal hen, men du kan høre dens susen. Sådan er det også, når Guds Ånd giver et menneske åndeligt liv.« 9 »Jamen, hvordan kan det ske?« spurgte Nikodemus. 10 Jesus svarede: »Du er lærer for Israels folk. Forstår du det ikke? 11 Det siger jeg dig: Vi taler om det, vi kender til, og vi fortæller om det, vi har set – men I tror ikke på os! 12 Hvis I ikke tror mig, når jeg fortæller jer om de jordiske ting, hvordan skulle I så kunne tro mig, hvis jeg begyndte at fortælle jer om de himmelske? 13 Intet menneske har fået lov at se, hvad der er i Himlen, undtagen Menneskesønnen, som jo er kommet ned fra Himlen. 14-15 Ligesom Moses løftede kobberslangen op og satte den fast på en stang ude i ørkenen, og de, der så hen på den, reddede livet, sådan skal Menneskesønnen løftes op, så enhver, der ser hen til ham og tror på ham, vil få det evige liv.«

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk