To frikirker med store visioner slår sig sammen

Kent Jakobsen er pt. ledende præst i Den evangeliske Frikirke og skal være ledende præst i den nye kirke.

Pinsekirken og Den Evangeliske Frikirke i Randers slår sig sammen og kommer fremover til at fungere som én kirke i Randers med én fælles vision, hedder det i en pressemeddelelse fra de to kirker.

Efter at man det seneste år har drøftet mulighederne for en sammenlægning, er beslutningen nu taget, og der er stor opbakning blandt medlemmerne i de 2 kirker.

”Det er en stor glæde for os i Pinsekirken, at vi den 4. juni med et overvældende flertal stemte ja til at blive en del af Frikirken”, udtaler præsten i Pinsekirken Rune von Weydenberg Kærlet.

Søger lokaler til 400

Begge kirker har en lang historie i Randers. Den Evangeliske Frikirke blev således etableret allerede i 1888. De seneste år har kirken haft forskellige adresser, blandt andet i Bilhuset Nellemann, Hotel Kongens Ege og senest i det tidligere fitnesscenter i Niels Brocks Gade.

Pinsekirken blev etableret i 1926 og har i en del år benyttet lokalerne på Mariagervej 117.

Pinsekirken og Frikirken tæller hhv. ca. 125 og 275 aktive voksne plus ”rigtig mange børn”, så der vil ikke være plads til den sammenlagte kirke på nogen af de 2 lokationer, fortæller præsterne Kent Jakobsen og Rune von Weydenberg Kærlet.

”Vi er i fuld gang men at finde egnede lokaler, der kan rumme de 400 medlemmer, og gerne mange flere, men vi ved endnu ikke, om det bliver ombygning, nybygning eller indflytning i nye lokaler,” udtaler præsten i Den evangeliske Frikirke, Kent Jakobsen.

Aktiviteter hver dag

Kirken skal ikke kun være en kirkesal med plads til at afholde gudstjenester. Den skal i høj grad også kunne rumme alle de aktiviteter, der foregår i ugens løb.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der foregår stort set noget i kirken hver dag, fx legestue, børnekirke, teenagearbejde, ungdomsarbejdet Skywalk, seniorcafé, sprogcafé og meget mere, ligesom man også mødes i mindre såkaldte Life Groups på tværs af generationer i private hjem.

Rune von Weydenberg Kærlet fra Pinsekirken skal efter sammenlægningen med Frikirken indgå i et team med kirkens øvrige præster.
Opgavefordeling

Kent Jakobsen bliver ledende præst i kirken, og Rune von Weydenberg Kærlet kommer til at indgå i præsteteamet med kirkens øvrige præster.

”Med et øget antal medlemmer vil kirken også få flere ressourcer, og dermed bliver der også større muligheder for at gøre en fælles indsats i Randers. Vi er ikke en kirke, der er sat i verden for at servicere vores egne 400 medlemmer, men vores 400 medlemmer er en ressource for og i Randers.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi tror på, at Gud elsker alle mennesker, og at vi er sat i verden for at formidle hans kærlighed.

Derfor vil vi også tage et socialt ansvar i vores by, og vi vil gerne, at vores kirke skal være et åbent og favnende fællesskab for alle i Randers”, udtaler Kent Jakobsen.

Netværket Mosaik

Begge kirker har været medlem af frikirkenetværket Mosaik, og man vil fortsat være tilknyttet det netværk. Men der vil også være stort fokus på kirkefællesskabet i byen, fx gennem Evangelisk Alliance, – et tværkirkeligt samarbejde i de fleste danske byer.

Kirkerne deltager også i et samarbejde om at hjælpe mennesker med fx mad og tøj, hvis de er visiteret af Randers kommune. Arbejdet kaldes Kirkernes Familiehjælp og blev for nogle år siden etableret af Frikirken, Pinsekirken og Kronjyllands Frimenighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der er et godt samarbejde på tværs af mange kirker i Randers, og der er en vision om, at dette samarbejde skal styrkes.

De to præster er enige om, at det er en spændende fremtid, der ligger forude, og de er spændte på at se, hvad sammenlægningen kan åbne op for, og hvilke nye muligheder det giver både på kort og på lang sigt, hedder det i pressemeddelelsen.