Mission Afrika gi’r råd til rød regering

Generalsekretær Henrik Engel-
brekt Refshauge har skrevet et åbent brev til Mette Frederiksen (S).

”Kære Mette Frederiksen, tillykke med regeringsmagten, som I fik lige midt i pinsen – højtiden for Helligåndens komme,” lyder indledningen i et åbent brev stilet til Socialdemokratiets formand fra Mission Afrika.

Før han kommer ind på missionsselskabets særlige ønsker, nævner generalsekretær Henrik E. Refshauge, at Mission Afrika beder for åndsfrihed i det nye regeringsgrundlag.

”Vi er sat i jeres bagland som vejledere og vil rådgive jer på to fokusområder,” hedder det videre i indledningen.

De to fokusområder er 1) at støtte og drage nytte af migrantkirkerne og 2) at lette adgang til visa for NGO’ers partnere.

Migrantkirkerne som forbilleder

I samarbejde med Folkekirkens Mellemkirkelige Råd er Mission Afrika i gang med at kortlægge de mange migrantkirker, der findes i Danmark. Disse kirker kan med lidt hjælp sikre en god integration og hjælpe med at nedbryde kulturelle barrierer. Dermed kan de fungere som brobyggere mellem ”nye og gamle danskere”. Og det giver en række sidegevinster, understreger Henrik Refshauge:

a) De kristne nydanskere bliver et godt eksempel for andre migranter mht. at leve i fred og fordragelighed på tværs af kulturer.

b) Både gamle og nye danskere vil forstå mere af samspillet mellem det kirkelige og det folkelige.

c) Det skaber et internationalt forum for teologisk reflektion, som både danske teologer på universiteterne og præster på efteruddannelse kan nyde godt af.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvis migrantmenighederne får gode vilkår, kan deres ledere på alle niveauer rådgive menighederne til ”god sameksistens i vores danske samfund”, hedder det i brevet.

Kan udenlandske gæster få visum?

Ligesom andre missionsselskaber og NGO’er i det hele taget har Mission Afrika oplevet, hvor svært det kan være at få udenlandske partnere på besøg i Danmark. Her skriver generalsekretæren:

”Siden 1913 har Mission Afrika vandret sammen med vore partnere i Afrika. Alene i Nigeria har vi haft 428 udsendte. Men det er meget vanskeligt at lave et frugtbart samarbejde med dem, når de har så svært ved at få visum til Danmark selv til korte ophold”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Henrik E. Refshauge nævner ikke udlændingepolitik generelt, men skriver om vigtigheden af, at man mødes ansigt til ansigt:

”Det er først, når vi sidder over for hinanden, at vi kan forstå hinandens behov og tanker. Det er næsten umuligt på en knitrende Skype-forbindelse.

Let derfor adgangen for danske NGO’ers udveksling til og fra Danmark.

Tak om I vil prioritere det i det nye regeringsgrundlag,” slutter brevet fra Henrik Engelsbrekt Refshauge.


Artiklen fortsætter efter annoncen: