Kender du vejen til fred med Gud?

Lene Johansen nævner i interviewet i portræt, at hun tog imod Jesus efter at have læst en vejledning i Udfordringen i 1976. Vi har fundet frem til artiklen. Den genopfrisker evangeliets kerne på en enkel og konkret måde, som også kan hjælpe andre.

Artiklen hedder ”Kender du vejen til Gud?” og er bygget over ”de 4 åndelige love”, som dengang blev brugt meget på gadeplan for at forklare kernen i det kristne budskab på en enkel og forståelig måde.
Vi gengiver her den oprindelige artikel med bibelcitaterne i den daværende oversættelse. Det var denne artikel, der hjalp Lene og sikkert også andre til tro og et nyt liv. Det virker også i dag.

1.
Gud elsker dig og Han har en vidunderlig plan for dit liv.

Uden tro er det umuligt at have hans velbehag; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner den, der søger ham. (Hebr. 11:6.)

Du har sikkert stillet dig selv spørgsmâlet mange gange: Er der overhovedet nogen mening med livet? – Har du fået svar på det spørgsmål?

Vidste du, at Gud har en vidunderlig plan for dit liv? – Det eneste, han venter på, er, at du skal finde ud af det og tage imod dette nye liv.

Bibelen siger: ”Således elskede Gud verden (dig og mig), så han gav sin Søn (Jesus Kristus), for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Joh. 3:16).

”Jeg er kommen (siger Jesus), for at de skal have liv og overflod.” – Dvs. et liv fyldt af mening. (Joh.l0:10).

Når Gud nu har bestemt, at vi skal leve et liv, der er fyldt af mening – hvorfor hensynker de fleste mennesker så i en meningsløs tilværelse – hvorfor oplever de ikke dette meningsfyldte liv?

2.
Mennesket er syndigt og adskilt fra Gud og kan derfor ikke kende og opleve Guds kærlighed og plan for dets liv.

For at forstå dette må man erkende menneskets største problem. – Men hvad er menneskets største problem?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jo, Gud skabte mennesket i sit eget billede, siger Bibelen, men Gud skabte os ikke som robotter, der automatisk ville adlyde ham.

Han skabte os som tænkende væsener med en fri vilje. Vi må altså selv vælge, om vi vil elske og adlyde Gud, eller om vi vil prøve at leve uden Gud og vende os bort fra ham.

Problemet er, at de fleste mennesker stadig vælger at leve uden Gud, og det medfører evig adskillelse fra Gud og hans oprindelige plan med deres liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ligegyldighed over for Gud kalder Bibelen ”synd”.

Bibelen siger: ”Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud. (Rom.3:23), og ”syndens løn er døden…” (Rom.6:23).

Vi blev skabt til fællesskab med Gud, men pga. vores egen stædige vilje valgte vi at gå vores egen vej uden Gud, og fælleskabet med Gud blev brudt. Virkelig fred, lykke og harmoni findes kun i Guds plan for ens liv, derfor er de fleste mennesker ikke lykkelige.

Vi står bogstavelig talt på den ene side og Gud på den anden side af en dyb kløft. Hvordan kan vi komme over? Mennesker har ned gennem tiden forsøgt at bygge bro over afgrunden via religioner, forskellige filosofier, gode gerninger, moralkodeks osv. – men uden held. De har bygget og bygget uden at opdage, at der allerede var bygget en bro, ganske vist fra den anden side.


Artiklen fortsætter efter annoncen:3.
Jesus Kristus er Guds eneste udvej for menneskets synd. Gennem Ham kan du kende og opleve Guds kærlighed og plan for dit liv.

Der findes kun én løsning på menneskets største problem (adskillelsen fra Gud).

Først når vi finder frem til den vej, Gud allerede har bygget over afgrunden, kan problemet løses. Jesus er vejen! Da Jesus døde og opstod for næsten 2000 år siden, døde han for at genetablere fællesskabet med Gud efter Guds plan.

Bibelen siger: ”Men Gud viser sin kærlighed mod os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.” (Rom.5:8).

Jesus siger: ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” (Joh.14:6).

”Gud … vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Thi der er kun een Gud og kun een mellemmand mellem Gud og mennesker; mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle.” (1.Tim.2:4-6).

”Thi… Kristus døde een gang for syndere, en retfærdig for uretfærdige, for at han kunne lede jer til Gud.” (1.Pet.3:18).

Gud har selv skabt en vej tilbage til sig – DEN ENESTE VEJ – men vi må selv vælge, om vi vil tilbage til Gud.

4.
Hver enkelt af os må tage imod Jesus Kristus som Frelser og Herre; så kan vi kende og opleve Guds kærlighed og plan for vort liv.

Nu véd du, at broen er der, så er spørgsmålet bare, om du vil tro på, at den kan bære, og at den kan føre dig over til Gud. Det er ikke nok at vide, at broen er der. Det kommer du ikke over på den anden side af. Du må gå ud på den og tro på, at den holder.

I Bibelen står der: ”Alle dem, som tog imod ham (Jesus), gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn”. (Joh. 1: 12) og ”Se, jeg står for døren og banker, hvis nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham…” (Joh.Åb.3:20).

Idet du siger ”ja” til Jesus og tager imod ham og overgiver dit liv til ham, er du trådt ud på broen.

Du vil hurtigt finde ud af, at den holder – Gud svigter aldrig en, der sætter sin lidt til ham.

Men, at stå på broen fører dig heller ikke over på den anden side. Du må skridt for skridt hver dag følge Jesus, så vil du komme over på den anden side i herlighed.

Hvordan kan jeg modtage Jesus Kristus?

Du må tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og tage imod ham ved selv at sige: ”Jesus, kom ind i mit liv!”

Men for at Jesus kan tage bolig i dig, må du være villig til at vende dig fra dit tidligere liv, for helt at følge Jesus og leve med Gud. – Er du villig til det?

Bed med dine egne ord. Gud kender dit hjerte og véd, hvad du tænker: ”Ingen skabning er usynlig for ham, alt ligger blottet og udbredt for hans øjne; og for ham skal vi stå til regnskab.” (Hebr. 4:13)
Gud ser på motivet (viljen, hjertets indstilling).

Dette er kun et forslag til, hvordan du kan bede: ”Jesus, tilgiv mig min synd, alt det, jeg har gjort galt, og at jeg ikke har troet på dig. Jeg giver mit liv til dig og åbner mig for dig. Jesus frels mig! Jeg takker dig, fordi du tager imod mig og frelser mig, som du har lovet i Bibelen. Tak Gud, at du hører min bøn.

Hvordan kan jeg vide, at jeg er frelst?

Bibelen siger: ”Når du med din mund bekender Jesus som Herre (dvs. når du har overgivet dig til ham), og i dit hjerte tror, at Gud opvakte ham fra de døde, skal du blive frelst.

Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse … Thi enhver (også dig), der påkalder Herrens navn, skal frelses. (Rom. 10,9-11 & 13) …og den, som har Sønnen (Jesus), har livet, den, som ikke har Guds søn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til jer for at I skal vide, at I har evigt liv. I som tror på Guds søns navn. (1. Johs. 5:12-13).”

Dette er kun begyndelsen til et nyt liv med Gud. Derfor er det vigtigt:

1. at du læser din bibel hver dag for at lære Jesus Kristus bedre at kende,

2. at du taler med Gud hver dag i bøn

3. at du fortæller andre om det nye liv i Kristus, og

4. at du tilbeder Gud og søger fællesskab og arbejdsopgaver med andre kristne i en menighed, hvor Kristus forkyndes.

Vidste du, at du kan låne en bibel på biblioteket, hvis du ikke har mulighed for at købe en selv?

Begynd med at læse evangelierne i Det nye Testamente.

Læs også portræt med Lene Johansen