Kampen om kønnet

”Det er menighedens kærlige omsorg, forkyndelse af evangeliet og støtte til at leve i troen på Jesus og i vedkendelse af det medfødte køn. Er vi klar til at påtage os denne opgave?” s.127

”… i vedkendelse af det medfødte køn”, sådan ender Mikkel Vigilius sætningen om kirkens kald i vor tid.

Men det er netop her kæden hopper af for mange, også bekendende kristne. For hvordan kan man modsige mennesker, som føler sig fanget i en krop, der bærer det ’forkerte’ køns tegn.

Hvordan kan man tale om kærlighed, og ikke anerkende det enkelte menneskes identitet, hvor kønnet jo unægtelig er af afgørende betydning?

Udfordringen til os som bibeltro kristne er massiv og højtråbende i disse år, især når det kommer til kønsdebatten, eller mere præcist kampen om kønnet. For der er al mulig grund til at sætte spørgsmål ved, om der reelt er tale om en debat, når toneangivende politikere, mediefolk osv. ikke vil høre på argumenter, der understøtter den bibelske lære om de to biologiske køn.

Og selv når læger, psykologer, psykiatere og andre fagfolk leverer tungtvejende evidensbaserede argumenter, som understøtter, at det biologiske køn ikke er en social konstruktion, men af fundamental betydning for identitetsdannelsen, afvises det som fordomsfuldt, ude af trit med tidens tænkning og intolerant over for transkønnede og andre kønsopfattelser.

Rystende beskrivelse af ideologi

’Kampen om kønnet’ er en rystende beskrivelse af en ideologi omkring kønsneutralitet og frigørelse fra gudgiven naturlighed, som ikke blot vil give individet retten over sin identitet og krop, men fuldstændig entydigt ignorerer de fatale konsekvenser, der også er en del af billedet, når mennesker ’skifter køn’, eller når børn i børnehavealderen skal indpodes en naturstridig, men politisk korrekt, kønsneutralitet.

Det fører nemlig til stadig flere mænd og kvinder, som lider under en kønsforvirring og usikkerhed, om de nu egentlig burde være det modsatte køn. I stedet for en rummelighed inden for de biologiske køn, hvor en mand kan være sensitiv, empatisk og ’blød’ og noget tilsvarende, blot med modsatte fortegn, kan rummes i den kvindelige kønsrolle – leder ideologien til den fejlslutning, at ved at ophæve eller omskabe kønnet kommer der orden og harmoni i identitetsdannelsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men denne tankegang modsiges af stærke eksempler på mænd og kvinder, som har taget skridtet fuldt ud og oplever sig mindst lige så forkerte i den nye krop, som de gjorde i den gamle.

Hvad mere er, så fører den generelle opløsning af kønnet til en generation af børn og unge, som i hidtil uset grad er totalt rundforvirrede omkring deres identitet. Når vi ikke holder fast i skabelsesberetningens ord ’som mand og kvinde skabte han dem’, 1.Mos. 1,27, falder også ethvert fornuftigt argument, der understøtter ægteskabet mellem mand og kvinde som den naturlige orden.

Og konsekvenserne er vidtrækkende: Skal vi fx tillade børn kønsoperationer, når vi allerede er godt i gang med hormonbehandlingen, som skubber på den fysiske forandring fra mand til kvinde og visa versa? Skal kirker, der vier heteroseksuelle også vie et par der er transkønnede? De etiske udfordringer står i kø og må minde os om, at synd betyder at ramme ved siden af skiven, og når vi rammer ved siden af, er det nogle gange meget ødelæggende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ræk ud i kærlighed

’Sandheden tro i kærlighed’ s.117. Denne sætning fra Efeserbrevet rummer det væsentligste budskab til kristne i dag. Vi udfordres til at stå fast på Guds ords sandhed, at tale op imod tidsånden, med et budskab om at Gud skabte verden med en orden, som var god; men siden syndefaldet har menneskeheden gjort oprør mod Gud og mod sandheden. Samtidig kan sandheden ikke nå hjerterne, hvis den ikke formidles i kærlighed.

Det er lige så vigtigt, at vi anerkender, at der er mennesker, som kæmper en kamp i deres indre (hvilket nogle gange ses på deres ydre). Disse mennesker har brug for at opleve en kærlighed, som kan rumme deres kamp, omslutte dem med nåde og forståelse, uden at gå på kompromis med sandheden.

’Kampen om kønnet’ er en uhyre relevant bog, som fanger nerven i den voldsomt ideologiske kamp, som i dag handler om menneskets selvforståelse. En kamp om at blive fri fra Guds skaberorden eller blive fri i Guds skaberorden. Og denne kamp bliver kun mere intens, indædt og udfordrende – men er vi klar til at tage imod de tæsk, det giver at stå fast?

Det er menighedens kærlige omsorg, forkyndelse af evangeliet og støtte til at leve i troen på Jesus og i vedkendelse af det medfødte køn. Er vi klar til at påtage os denne opgave?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mikkel Vigilius: Kampen om kønnet. 141 sider. 98 kr.