Værdifuldt værk om Frans af Assisi

Denne biografi er et værdifuldt værk, som beskriver en helgens liv levende og kreativt ud fra Erik Strids indgående kendskab til et enormt kildemateriale fra samtiden og 200 år frem, suppleret med stor viden om tiden, stederne, egne rejser og iagttagelser.

Fokus er især Frans af Assisis liv og trosvandring holdt op mod samtiden. Titlen ”en lille ny tosse i verden” virker ejendommelig, indtil man læser dette citat: ” ’Gud ville at jeg skulle være en lille ny tosse i verden!’ sagde Frans på stråmåttekapitlet i 1221”. Frans af Assisi blev helgenkåret i 1228 allerede to år efter sin død og har haft kolossal betydning lige siden.

Tro, fattigdom og frihed

Erik Strid reflekterer grundigt og nuanceret ud fra kildematerialet over, hvordan Frans’ liv hang sammen med andre på hans tid, fx tros-søskende, kirkens autoriteter, velgørere, borgere, og forholdet mellem de byer, som Frans virkede i.

I mødet med en spedalsk kom Frans af Assisi til en forståelse af, hvad hans primære kald var: At tjene de fattige og dernæst at fortælle om Guds rige og omvendelsen – ligesom Jesus. Og hvordan familie og venner havde svært ved at forstå omvendelsen fra et muntert velstående liv til et liv med afsavn og lidelse.

Frans var opmærksom på kirkens betydning, men ønskede ikke at blive alt for bundet af egentlige ordensregler, da det kunne have uønskede bivirkninger. Det ser ud til, at Frans oplevede både ydre og indre kamp med at forene et liv helt løsrevet fra ejerskab samtidig med, at han indså behovet for et sæt ordensregler godkendt af de kirkelige autoriteter.

Med ønsket om at udleve fattigdommen til det yderste, betød det også, at Frans af Assisi måtte gennemleve meget store fysiske og åndelige strabadser. I slutningen af sit liv oplevede han, at Gud valgte for ham, at fuldendelsen i hans liv skulle være lidelse.

Gedigen guide

Med sin passion for kunst fører Erik Strid læseren kyndigt gennem Frans’ liv, ikke blot i tekst, men også gennem malerier og steder samt de mange biografier og historier om ham. Derfor egner bogen sig også til at være en rejseguide til Frans’ steder i Assisi og omegn.

Der er afsnit om, hvordan Frans’ liv og vandringer har formet sig både åndeligt og fysisk, hans eftermæle, som beskriver San-Francesco kirken; og et afsnit handler om de franciskanske værdier. Til slut ”Tillæg om Frans af Asissis tid og steder” om kildeskrifter, franciskanske ordener, paver, korstog, steder, billeder og en egentlig litteraturliste. Se også www.assisi.dk


Artiklen fortsætter efter annoncen:Erik Strid: En lille tosse i verden – Frans af Assisis historie
413 sider. 329 kr. Eksistensen