Storby-evangelist og andenpræst 60 år

Erik Hviid Larsen, der er såkaldt andenpræst i Betlehemskirken på Nørrebro, fyldte 60 år den 19. august.

Erik Hviid Larsen blev cand. theol. fra Københavns Universitet i 1985. Herefter rejste han og hustruen Åse Ellerbek Larsen til London, hvor de i tre år arbejdede med storby-evangelisation.
Siden 1989 har Erik været den eneste danske ”andenpræst”, dvs. hans løn bliver betalt af frivillige i Betlehemskirken.

Beriget af særlige behov

Åse og Erik Hviid Larsen har to døtre, hvoraf den ene, Sara, har Downs syndrom. Udfordringen har tidligere bragt en artikel om det, som netop denne datter lærer sin præstefar om Gud.

Ud over at være præst i Betlehemskirken er Erik Hviid også stiftspræst for børn og unge med særlige behov i København på halv tid. Han har arbejdet med målgruppen i 16 år, og han understreger vigtigheden af, at de integreres i kirkerne.

”Integration betyder, at jeg har en plads, og jeg får lov til at udfylde den med de muligheder, jeg har. Hvis jeg får lov at bidrage med det, jeg kan, kan jeg få lov at være den, jeg er,” udtalte Erik Hviid til Udfordringen.

Mennesker med særlige behov er blandt andet mennesker med Downs syndrom, autisme og fysiske handicap.

Erik Hviid Larsen har gennem en årrække været med i bestyrelsen for Kristelig Handicapforening. Han holder også gudstjenester, der er målrettet mennesker med særlige behov – ofte med Saras hjælp.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Mennesker med særlige behov bringer uro og uorden. Det oplevede jeg under en prædiken, hvor en tilhører sagde, ’jeg forstår ikke, hvad du siger, Erik.’ Jeg så ned på mine papirer og gav ham ret i, at det var svært at forstå, så jeg forklarede mig i stedet ud fra hverdagen.

Det er den gode forstyrrelse, de gode spørgsmål, og måske er de med til at få en samtale i gang i gudstjenesten,” fortalte Erik Hviid til Udfordringen i 2018.

DanskOase

Erik og Åse Hviid Larsen er aktive i Oase-fællesskabet på Sjælland, hvor Erik har været med i ledelsen siden 1996. I denne sammenhæng er han også med til at arrangere familielejre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I Oase-sammenhæng er Erik Hviid også kendt som den, der har arrangeret March for Jesus.

Han er desuden optaget af, at kristne skal være stille for Gud. Derfor har han i flere år været med til at arrangere retræter og ”præstero” for kirkeledere med tidebønner og stilhed hos teologen Peter Halldorf i Sverige.