Jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan mine børn har det…

”Hæng ud med Gud”, et aktivitetshæfte målrettet familier med 8-13-årige børn, hjælper Pernille og hendes familie med at få sat ord på hverdagens små og store spørgsmål.

Pernille Dyrhave Drewa, 29 år, bor i Bevtoft i Sønderjylland sammen med sin mand og børnene Clara (8), Alexander (6), Alva (3) og Magne (0).

Hvorfor bruger i ”Hæng ud med Gud” i jeres familie?

”Vi er nysgerrige på, hvordan Gud og kristendommen kan blive en mere naturlig del af vores familieliv, og hvordan vi kan få hjælp til at vende nogle af de problemer og udfordringer, der opstår i enhver familie. Fx jalousi, misundelse, død og sorg. For os er det også vigtigt at videregive værdier som taknemmelighed og næstekærlighed til vores børn. Netop sådanne kristne grundværdier er materialet rigtigt godt til at få sat ord på”.

Hvilken forskel har materialet være med til at gøre i jeres hverdag?

”Jeg har et klart indtryk af, at børnene føler, at vi som forældre har været meget mere opmærksomme på, hvordan de har det, og om der er noget, vi skal have vendt sammen.

Materialet hjælper os voksne med at huske at få stillet de både store og små spørgsmål, som børn er optagede af og kan gå og gruble over”.

Kan du give et eksempel på et hverdagsemne, materialet har hjulpet jer med at få vendt?

”Der var en dag, hvor jeg meget bevidst valgte, at vi skulle bruge det sted i materialet, der handler om jalousi og at være misundelig. Det gjorde jeg, fordi min søn var ked af det over, at jeg den aften skulle gå en lille aftentur alene med vores ældste datter. Han var misundelig og tydeligvis også ked af det, fordi han var fyldt op af den følelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men da vi sad sammen og med udgangspunkt i materialet fik sat ord på misundelse, så opdagede han, at andre har lige så meget ret til at få noget, som han har. Det er et godt eksempel på, at materialet sætter lys på de eviggyldige hverdagstemaer og giver os redskaberne til at vende dem og få sat ord på dem. Hvor kan man ellers finde sådan nogle redskaber, der tager afsæt i de værdier, de fleste af os kan relatere til?”

Hvilke spor har materialet sat i jeres familie indtil videre?

”Min mand og jeg er ikke vokset op i kristne familier, men alligevel har vi valgt, at vores familieliv skal tage afsæt i de kristne værdier. Det er der sikkert mange af os, der gør, uden at tænke så meget over det, men for os er det vigtigt at skabe endnu mere plads til det at tro. Det hjælper materialet med.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Som forældre i dag er der et væld af selvhjælpsbøger og børneeksperter, man kan vælge at lytte til, det har bare aldrig givet mening for os. Vi har i stedet valgt at tage afsæt i de kristne værdier.

Materialet har hjulpet mig med at se, at det faktisk ligger børnene meget naturligt at tro. Det kan være grænseoverskridende for os voksne at tale om vores personlige tro. Materialet hjælper os med at sætte ord på troen, og det giver os og vores børn et fælles sprog”.

I materialet kan man finde inspiration til bøn, hvordan har I brugt det?

”I vores familie har vi meget fokus på taknemmelighed. Det er en meget vigtig værdi for os at give videre til børnene. Hverken min mand eller jeg er vokset op med at bede, så at materialet kommer med helt konkrete forslag til bønner, har været rigtig godt. Dét at kunne vise taknemmelighed gennem fælles bøn har vi virkelig taget til os”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvornår på dagen bruger I materialet?

”Min mand og jeg talte om, hvornår på dagen det ville passe bedst ind. Vi kom frem til, at netop fordi børnene har været optagede af at takke Gud for maden, så ville det være fint at bruge materialet lige efter aftensmaden. Det er også en god anledning til at få vendt dagens ”store spørgsmål” og høre lidt af en god fortælling”.

Hvordan har materialet hjulpet jer som familie til at sætte ord på nogle af livets store og svære spørgsmål?

”Det har givet os endnu mere mod til at tale om og tænke på døden. For især vores 6-årige dreng, der er meget abstrakt tænkende, har det givet ham ro og vished.

Vores gode nabo døde sidste år, og det har fyldt meget: Hvad sker der, når man dør? Hvornår dør far og mor? Hvad skal jeg så gøre? Skal jeg miste mig selv og klare det alene? Han havde virkelig mange store spørgsmål. Men nu har han fundet ro og fred, fordi han gennem materialet – og de snakke vi tog – fandt ud af, at han ikke skal klare det alene. Vi har fået et fælles sprog for at tale om den svære død og ikke mindst mod til at gøre det”.

Pernilles råd til at bruge materialet

Brug en halv time på at skimme materialet igennem uden børn. Så ved du på forhånd, hvilken temaer, der er aktuelle for netop jeres familie.

Brug materialet lige efter aftensmaden, sæt 30 minutter af. Materialet hjælper med at vende dagens ”store spørgsmål” og kan også bruges som en fin overgang til at putte børnene.

Hvis jeres familie ikke lige har en Bibel ved hånden, så brug Bibelselskabets online version.
Man behøver ikke at have kendskab til Biblen for at kunne bruge materialet.

Læs mere om ”Hæng ud med Gud” og bestil gratis hæfte: https://hængudmedgud.dk