Kan vi leve med løgn?

Vores relationer tager skade, hvis vi ikke kan stole på hinanden. Men den store Sandhed sætter os fri til at være dem, vi er.

Line Nielsen har skrevet bogen ”Sandheden sætter fri”, hvor hun gennemgår forskellige lærerige beretninger fra Bibelen.

Begrebet ’Fake News’ er blevet en del af det danske sprog. Med panderynken og humoristiske udtryk. En blanding af bekymring og forundring over latterligheden – at det virkelig går an!

Der er undersøgelser, der viser, at over halvdelen af os er bekymrede over, hvilken effekt fake news har i vores arbejdsliv.

Behøver vi ikke længere fakta til at bakke op om det, vi siger?

Kan vi leve med, at vi har mistillid til det hele? Hvordan føles det i grunden, hvis andre ikke tror på det, jeg siger? Hvad hvis andre fortæller fake news om min organisation? Eller om mig? Hvad gør jeg?

Tillid og relationer

Det er en alvorlig ting, hvis vi ikke kan have tillid til hinanden. Helt grundlæggende for relationen. Og faktisk betyder det noget, hvis det, jeg tænker om en anden, er sandt eller er løgn.

Hvis du ikke kommer til tiden til vores aftale, så tænker jeg måske: ”Nå, han prioriterer ikke vores relation. Der er altid noget, der er vigtigere” – og så er jeg måske sur, når du kommer.

Hvis jeg i stedet tænker: ”Nå, han sidder nok fast i trafikken. Hvor er det synd for ham, at han sådan skal stresse for vores møde” – så er jeg nok omsorgsfuld og imødekommende, når du kommer.

Hvis det er sandt, at du er et skarn, som ikke prioriterede mødet med mig – så er det godt for mig at vide, så jeg kan handle herefter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Helt ærligt – vi bryder os ikke om de såkaldt ”hvide løgne” – at vi siger, at det var noget udefrakommende, som gjorde, at aftalen ikke blev holdt – hvis det i virkeligheden var manglende prioritering. Det er tillidsnedbrydende. Hvis det bliver opdaget… og gør det ikke næsten altid det… på et tidspunkt? Mærker vi det ikke?

Sandheden og løgnen

Og er det måske også nedbrydende indad, hvis man fylder sit eget liv med løgne, hvide løgne og præsentationer udadtil, som bare er fake news? Har mennesker brug for sandhed?

Ja – det tror jeg! Sandhedens og løgnens indflydelse i et menneskeliv – det er temaet i bogen
Sandheden sætter dig fri. Vi møder fx kongen, som hævdede, at han var presset af folket til at handle, som han gjorde – og nej, vi ser bagom og ser, at han blot var optaget af sin egen ære og magt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Er det også, hvad vi ser med fake news? Er det et forsøg på at fastholde magt, uagtet om alle generelt accepterede værdier for integritet og holdningsstabilitet bliver gennemsigtige? Den omtalte konge mistede sit rige… Kan vi holde til at have statsoverhoveder, som er lunkne og glatte?

Vi møder også broderen, der ville være noget, som han ikke var – og som bedrog sin broder for at foregive at være det. Men han blev jo ikke det, han ikke var. Det var falske stjålne fjer. Fake news. Måske egnet til Facebook – men ikke til virkeligheden. For hvem ønsker overhovedet at være sammen med en, som i virkeligheden er en anden? Og hvordan kan man overhovedet være i sig selv, hvis man ikke er sig selv, men en anden?

Og tænk på, hvad vores falske negative forestillinger om os selv kan betyde… Manglende tro på om vi kan – kan det ikke forhindre os i nogensinde at komme i gang? Hvad nu, hvis vi har tillid til en sandheds-stemme, som har større autoritet for os end os selv?

Hvis den stemme forsikrer os om, at vi godt kan – kommer vi så ud over vores selvskabte løgne til at erkende en større og skønnere sandhed om os selv?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den store Sandhed

I en verden med mange guder, hvem er så overhovedet interesseret i sandheden med stort S?

Hvem er i virkeligheden interesseret i en stemme, som har den autoritet, som vi altid lytter til?

Vil vi i grunden ikke hellere selv bestemme?

Jo, det vil vi. Den ærlighed står jeg ved i Sandheden sætter dig fri. Den Gud, som vi, der er kristne, bekender os til at tjene – selv ham vil vi måske egentlig gerne skabe selv?

Som bekendt fortæller skabelsesberetningen, at Gud skabte mennesket i sit billede – men er det i virkeligheden ofte mennesker, som skaber Gud i deres billede?

Rent logisk, så ryger kæden om sandheden med stort S helt af. For hvordan kan en Gud overhovedet være Gud – hvis ikke han definerer sig selv? Åbenbarer sig selv? Fortæller hvem han selv er – i stedet for at være underlagt menneskers fake news om ham?

Men – hvad nu hvis mennesker er ligeglade med, om det er fake news – hvis bare det virker? Er vi ved at være der som samfund, at fake news – det er okay – hvis det bare virker?

Sandheden sætter fri

Men hvad nu, hvis det ikke virker? Den store tænker, Paulus, udtrykte et dilemma, at det gode han ville, det gjorde han ikke, og det onde, som han ikke ville, det gjorde han (Romerbrevet 7,15).

Hvis det er et kendt dilemma, at ren og skær viljestyrke ikke altid er nok til at rykke os – så er det måske interessant at finde ud af, hvad der så kan rykke os?

Jeg har fundet det interessant. Jeg ville godt stille spørgsmål, og jeg har valgt at perspektivere nogle menneskeliv og Guds udsagn om sig selv, for at komme ind i Jesu påstand om, at sandheden sætter fri.

Hvad er det, sandheden kan? Jesus siger, at han er sandheden – så der er et element, som rækker ud over det intellektuelle og ind i det overnaturlige. Og ja, det er almindelig kristen bekendelse.

Men – måske er der også noget almengyldigt i, at sandheden faktisk sætter fri?

Hvad nu, hvis sandheden om mig selv faktisk er kendt af mig selv – er jeg måske så mindre sårbar blandt andre? Er jeg rent faktisk i stand til at begynde at ændre mig, hvis jeg kender mig selv?

Og hvad nu hvis jeg er i stand til at forholde mig ærligt til mine styrker, såvel som svage sider, hvis jeg har gjort op – er jeg så friere til at handle uden (krampagtigt) at skulle sløre en fortid? Eller kan fake news også håndtere det? Kan Facebook?

Er det frihed at kunne sige: ”Jeg fik ikke det til, jeg gerne ville – undskyld”? Eller er der større frihed i at sige: ”Jeg fik det til”, som jeg ikke fik til – altså fake news?

Jeg ved godt, hvad jeg hører. Et ærligt undskyld – det kan jeg forholde mig til. Men – hvordan lever man sammen med fake news? Hvordan bliver man venner? Hvordan holder man sammen? Hvordan udvikler man noget? Hvordan står man i en fælles front i forhold til omverdenen?

Sætter sandheden fri?

Indrømmet – at sandheden sætter fri kan også nogle gange provokere… I bogen Sandheden sætter dig fri bevæger jeg mig ind i lagene i denne sandhed. Og ordet holder vand! Det gør fake news til gengæld ikke.