Gå i bøn for Israel og det jødiske folk!

Af Gordon Eliasen. Foredragsholder og forkynder for Ordet & Israel i Norge. I sommer medvirkede han ved Plus-Oase, og han kommer igen til næste års Plus-Oase i uge 27

Vort store forbillede i bøn og forbøn er Jesus. Han gik ofte afsides og brugte både dage og nætter i bøn. Mesteren var afhængig af bøn og stilhed for at kunne lykkes i sin jordiske tjeneste.

Vi opfordres i Skriften til at bruge tid i bøn. Jesus sagde: ”Bed, så skal I få… Enhver, som beder, han får…” (Matt 7,7-8). Bøn er en ressource, vi ikke bør sige nej til. En har sagt det således: ”Det er kun lidt, du kan vente at få fra en tigger, men fra Kongenes Konge kan du forvente dig alt”.

Bøn former og danner os i åndens skole. Gennem bøn lærer vi både stilhed, nærhed, tillid og fortrolighed til vor Herre og Frelser. Bøn handler om det fortrolige fællesskab med Jesus.

Der er først og fremmest en opfordring og opmuntring til os alle om at gøre brug af denne mulighed og rettighed, Han har givet til sine børn. Skriften viser, at megen bøn udløser megen kraft, og lidt bøn udløser lidt kraft. Apostlenes Gerninger har flere beretninger, hvor et bedemøde rystede omgivelserne.

Bed til enhver tid i Ånden med al bøn og påkaldelse. Vær årvågne med stadig udholdenhed i bøn for alle de hellige, skriver Paulus i Ef. 6. Og i 1 Tim 2,1 skriver han: ”Allerførst formaner jeg da til at frembære bøn, påkaldelse, forbøn og tak for alle mennesker…”.

Nødvendigheden af bøn:

• Vi bor er i en verden, som ligger i det onde.
• Vi har en modstander, som er aktiv, «Djævelen», denne verdens Gud.
• Gennem bøn vil Herren give os sine gaver og sine budskaber.
• Gennem bøn og forbøn kan vi være med til at påvirke vore omgivelser.

En bønnevægter for Israel

De fleste, som beder og kender deres Bibel, vil blive ledet til bøn og forbøn for Israel, Jerusalem og Mellemøsten. Jeg håber, at du som læser disse linjer, vil blive en sådan forbeder og bønnevægter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Israels og jødernes situation er vanskelig i dag, de er presset af 22 arabiske nationer foruden alle de muslimske lande i verden, så vi taler om 57 nationer, som har det på deres dagsorden, at Israel skal udslettes.

Israel bliver stadig presset fra EU og FN; i december 2018 fik Israel flere fordømmelser og resolutioner fra FN imod sig. De gamle hadske, antisemittiske toner og holdninger fra den onde Haman hører vi nu tydeligt fra vore dages Iran. Det siges højt og klart: Om ca. 20 år skal Israel være udraderet. (NRK dagsrevyen 21.01.19).

Dronning Esthers eksempel

Det er passende i denne sammenhæng at minde om dronning Ester, en stærk beretning om forbønnens magt. I det store persiske rige var jødernes liv i stor fare, den onde Haman havde startet en sammensværgelse mod folket og fået kongens velsignelse til at udrydde dem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Med fare for sit eget liv gik Ester ind til kongen og bad for sit folk. (Ester 7.1ff). Ved hendes forbøn blev vedtagelsen ophævet, jødernes liv blev sparet, og den onde Haman afsat og dræbt.

De kolde antisemittiske vinde blev vendt i hele dette store og mægtige rige, og i stedet blev jøderne til velsignelse, som igen bragte fremgang og rigdom over hele Det Persiske Rige.

Israel er en velsignelse

Profeten Ezekiel beskriver Israel som landet midt i verden. Fra dette folk har vi fået alt det, som gør livet værd at leve:

Vor Frelser Jesus Kristus, Bibelen, profeterne, apostlene, løfterne, håbet, fremtiden …
Jøderne har været og er fortsat til velsignelse for hele verden med deres eksistens og alt det, som dette folk velsigner verden med af udvikling.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I stedet for at anklage og fordømme burde vi takke for, at syv millioner jøder i dagens Israel velsigner syv milliarder mennesker i hele verden.

Når det i Salme 122,6 hedder ”Bed om Jerusalems fred!” så handler det om, at denne by befinder sig i en krydsild. Guds Ord kalder os til forbøn: ”Jeg sætter vægtere på dine mure, Jerusalem, ingen sinde dag eller nat skal de tie”.

Åndskampen raser imod jøderne

Åndskampen, som har raset mod dette folk gennem historien, og som i dag raser stærkere end længe, kan ingen forstå uden at have kendskab til Skriften.

Djævelen gør alt, hvad han kan, for at hindre, at Guds plan skal lykkes med dette folk. Landet Israel og jødefolket har vældige løfter i Skriften. Ikke mindst i forhold til tusindårsriget, hvor jøderne skal blive det store missionsfolk.

Kristne, som beder, gør en forskel på mange områder. Ikke mindst tror jeg, at vore bønner for nationen Israel både er Gud velbehagelige, men også til velsignelse og værn for et folk, som står midt i historiens største slag.

”I, som minder Herren, und jer ej ro og lad ham ikke i ro, før han bygger Jerusalem, før han får gjort Jerusalem til pris på jorden”. Esajas 62,6–7.

Husk: Der er magt i de foldede hænder …

Skrevet af Gordom Eliasen.