Hans gerning er ikke slut

Jesus viste os gennem sit virke på jorden et glimt af Guds rige. Men hans messianske gerning er ikke slut. Han kommer igen og som den sidste fjende besejres døden for altid.

Byen Nain betyder ’skønhed’, men for en kvinde i byen var livet alt andet end skønhed. Hun var enke og havde dermed mistet sin forsørger.

Hendes eneste håb om en værdig fremtid uden fattigdom eller afhængighed af slægtninges godhed var hendes eneste søn. Nu var han også død. Det var på alle måder ekstremt tragisk for denne kvinde.

Ifølge jødisk tradition skulle den døde begraves hurtigst muligt, efter døden indtraf. Den døde blev rengjort og salvet og i et begravelsesoptog ført uden for byen.

Bærerne af liget var indstillet på at skulle igennem en renselsesproces efterfølgende i overensstemmelse med loven om berøring af døde (4 Mos 19). Kvinderne gik forrest, og det var almindelig skik for folk, der så optoget, at stoppe deres gøremål for at deltage i optoget.

Jesus gør noget uhørt
Jesus nærmede sig byporten til byen Nain og så begravelsesoptoget med enken i front. Det rørte Jesus dybt, men i stedet for at deltage i optoget, så gjorde han noget uhørt. Han afbrød det, så bærerne måtte stå stille og dermed hele optoget.

Det var en uskik. Derudover rørte han ved båren med den døde, som ville gøre ham uren ifølge loven. Men det modsatte skete.

Den døde påvirkede ikke Jesus, men Jesus påvirkede den døde og gav ham livet. Begravelsesoptoget blev erstattet af lovprisning og gudsfrygt.

Hvorfor gjorde Jesus dette?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Teksten giver både et tydeligt svar og et indirekte svar. Det tydelige svar er, at han ynkedes over enken (vers 13). Kvindens ekstreme tragiske situation rørte ved Jesu følelser, og han fik medlidenhed med hende.

Det indirekte svar er, at teksten fortæller os, at det foregik i Nain, at en kvinde har mistet sin eneste søn og at vidnerne til begivenheden sagde: ”En stor profet er fremstået iblandt os.” Ca. 900 år tidligere var der en stor profet, som få kilometer fra Nain opvakte en kvindes eneste søn (2. Kong 4,8-37).

I samme område gjorde Jesus det samme som profeten Elisa. Men Jesus er ikke blot en stor profet blandt mange, men profeten, som Moses forudsagde skulle komme og netop fremstå iblandt Guds eget folk, Israel (5. Mos. 18,15-19). Jesus er den profet, som Gud vil tale igennem, og som mennesker skal stå til regnskab for (5. Mos. 18,19).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus demonstrerede hvem han er
Budskabet om Jesu helbredende gerninger nåede langt omkring, og læser man videre i Lukas 7, ser man, at Johannes Døberen på baggrund af dette spørger Jesus: ”Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?”

Jesus svarede ved at henvise til sine gerninger som et vidnesbyrd om ham som Messias. Gennem begivenheden den dag i Nain demonstrerede Jesus, at han er den lovede Messias, der både er profet og helbreder.

Hans gerning er ikke slut
Jesus kom første gang og beviste, at han er den lovede messias og dermed Israels og verdens eneste håb om frelse fra synd, lidelse og død. Han viste os gennem sit virke et glimt af Guds rige. Men hans messianske gerning er ikke slut.

Jesus ynkes stadig over denne verdens lidelser. Han kommer igen og bekæmper sine modstandere, og som den sidste fjende besejres døden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Når Jesus kommer, vil han tilintetgøre døden, og den skal aldrig mere indhente enhver, som i livet på jorden har troet på Jesus som frelser.

Enkens søn oplevede den dag i Nain at få livet tilbage, men døden indhentede ham igen senere. Når Jesus kommer, vil han tilintetgøre døden, og den skal aldrig mere indhente enhver, som i livet på jorden har troet på Jesus som frelser.

I Nain oplevede de mange mennesker et besøg af Gud og reagerede med frygt og lovprisning. Lad os både frygte og elske Gud og i forventning se frem til den dag, hvor sorg, smerte, skrig og død ikke skal være mere.