Skoleskema uden kristendomskundskab?

Kamma Ankjærø
pens. lærer
Ny Munkegade 80
Aarhus C

Der er politikere, der mener, at der ikke længere skal være kristendomskundskab på skoleskemaet. ”Børn skal lære, at man kan tro på forskellige ting eller slet ikke på noget,” siger en politiker.

Vil det så sige, at der heller ikke længere må synges salmer i skolen? Der er megen trøst og tryghed at hente i salmerne. Og der er 100.000 danske børn, der har en angstlidelse. Hvis det kunne være en opmuntring for børnene, var det så ikke netop skolens opgave at lade dem synge salmer som ”Altid frejdig…” eller ”Ingen er så tryg i fare…”?

Det var den engelske forfatter G.K. Chesterton (1874-1936), der sagde: ”Efter at menneskene er holdt op med at tro på Gud, tror de ikke på ingenting, men på alting.”

Og det er klimadyrkelsen et særlig tydeligt og skræmmende eksempel på, fordi de mange marcherende børn er ofre for skrupelløse voksne.