Mere magt til staten?

Der er politiske partier, der prøver på at give staten magten over børnene, skriver Ulla Kjærulf.

Ulla Kjærulf
Olof Palmes Alle, 27B/2th
8200 Århus

Der er stater der udøver deres magt ved diktatur; men er der også såkaldt demokratiske stater, hvor “de røde” udøver diktatur i samfundet, hvor de over alt prøver at indføre deres “revolutionerende” meninger for at lægge pres på samfundet, for at få dem til at danse efter deres pibe?

Der er politiske partier, der prøver på at give staten magten over børnene, og hvor er så forskellen på nuværende og tidligere kommunistiske og fascistiske staters diktaturer?

I går lød det i pressen, at sygeplejersker helst skal arbejde heltids. De er allerede stressede, så hvad vil der i så fald ske i deres hjem, i deres ægteskaber, og med de børn og unge? De er i så stor en del af deres liv allerede er blevet fast inventar i institutionerne, hvad der uden tvivl er årsag til de mange ulykkeligt tilpassede børn og unge!

Nu kunne det se ud til, at hele landet skal indrette sig efter de – er det mon promiller eller procenter – af befolkningen, der føler sig i en forkert krop, at vi skal til at lave om på vort sprog, og i stedet for at bruge ordene “hun” og “han” skal bruge ordet “hen”. Jamen, er verden da gået helt af lave….hvad så med personer med anden hudfarve, de handicappede, og ja, de rødhårede.

m.m.? OK, jeg føler mig også selv i en mindretalsgruppe, jeg er kristen, og jeg tror på, hvad der står i Bibelen. Der står i indledningen, inspireret af Gud Skaberen, at Han skabte mennesket i sit billede, (ikke efter en evolutions-teori, der mere og mere smuldrer), som mand og kvinde skabte Han dem, og så bød Han dem, at de/vi skulle passe godt på jorden, noget der er ret aktuelt for øjeblikket.

Jeg er bange for, at Han efterhånden “river sig temmelig meget i håret”, når Han ser, hvad Hans skabninger efterhånden har fundet på.