Spændende og ærlig missionshistorie

Danmission har udgivet et velskrevet og læseværdigt historisk værk i to bind om Det Danske Missionsselskabs arbejde over 164 år.

For første gang er et samlet historisk værk i to bind skrevet om Det Danske Missionsselskab fra starten i 1821 frem til forfatterens afgang som generalsekretær for DMS i 1985.

Det er velskrevet, veldokumenteret og særdeles læseværdigt med mange illustrationer, som letter læsbarheden. Det fremgår, at man i tidligere missionshistorie har skrevet om, hvad folk kunne tåle at høre. Her er der ikke lagt fingre imellem!

Harald Nielsen har ud fra en meget grundig ”arkivarisk gennemgang” skrevet balanceret og empatisk om de mange mennesker, som har været en del af missionens historie, lederne, missionærerne fra Danmark, (inkl. enkelte udlændinge), samarbejdspartnere og lokale missionærer i udlandet samt andre nøglepersoner.

Det er en kæmpe præstation kombineret med et seriøst overblik at flette det fyldige kildemateriale sammen til to læselige bind. Alligevel skriver forfatteren beskedent, at der er meget materiale, som venter på at blive behandlet, fx missionær-hustruerne, de kvindelige missionærer og den danske missions betydning i Kina.

De mange personbeskrivelser om de enkelte missionærers store, uegennyttige indsats under svære forhold er levende, vedkommende og inspiration til nutiden. Bind 2 har flere meget nyttige person indexer, missionær-eden, love og litteraturliste.

Forfatter Harald Nielsen er tidligere generalsekretær i Det Danske Missionsselskab
Hvilken tro i mission

Det går igen i missionens historie, at man fra starten i 1821 har diskuteret missionssyn, det oprindelige grundtvigianske, og dermed også hvilken form for kristendom, der skulle stå i centrum. Gennem årene har der været et spændingsfelt mellem, hvor meget det lutherske, det grundtvigianske, ”den levende menighed” og IM skulle fylde, samt det folkelige og tværkirkelige.

Og hvorvidt DMS-mission skulle være forbeholdt udlandet eller inkludere indre mission.

Interessant er det, at nogle af de missionærer, som i datiden havde ry for at have en mere tilbagelænet tro alligevel har efterladt sig varige livsværker. Og interessant er også, hvordan kirken i Kina blev mere selvstændig end i Indien; det analyserer Harald Nielsen på fortrinlig vis.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der er meget om, hvad de forskellige nøglepersoner i DMS har sagt og skrevet, samt om deres personlige tilgang til arbejdet. Læs selv – det er spændende, for de har jo alle været mennesker med både fortrin og svagheder. Men det har ikke været nemt at drive et missionsselskab!

Hvor skal mission gå til

De to bind beskriver også, hvad der har ført til mission i de forskellige lande, og hvordan det har udviklet sig – også sat i relief til de internationale missionskonferencer og de politiske forhold på missionsmarkerne. Som anmelder får jeg det indtryk, at missionen til tider er startet med enkelte ildsjæles kald til at drage ud, mens DMS har haft en forsigtig holdning baseret på økonomi, trosmæssige holdninger og omstændigheder, som ingen havde kontrol over, fx verdenskrigene og andre krige.

Undertiden får man også indtrykket af, at nogle missionærer har været utålmodige med det hjemlige selskab, hvilket har ført til konstante forsøg på at bevare missionen i et samlet hele frem for private personers individuelle mission. Det er endt med, at missionen i dag er i et selskab, som er resultat af en lang række fusioner.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Undervisning af vordende missionærer har fra starten også været i fokus – i perioder med undervisning på missionsskole i Danmark eller i udlandet, hvilket de to bind nøje beskriver.

Missionens dilemmaer

Harald Nielsen beskriver overvejelserne om vægten mellem det diakonale og det forkyndende.

Senere i missionens historie opstår ønsket om ligestilling mellem DMS og missionærerne i udlandet, ligestilling mellem den gryende nationalisme i udlandet og ønsket om ligestilling i udlandet mellem de lokale missionærer og de danske missionærer.

I bind 2 kommer Harald Nielsen gradvis mere ind på forholdet mellem mission og staten. Det har også været et dilemma, at man har haft tilbøjelighed til at oprette kirker i udlandet som kopi af den lutherske kirke i Danmark, og gennem tiden har DMS været udfordret til at tilpasse sig en forandret verden. Desuden dilemmaer om dåbssyn, omvendelse, og hvorvidt det kan forenes med lokale kultur-skikke.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Harald Nielsen har skrevet flere bøger, bla. en biografi om Bone Falck Rønne, stifteren af DMS, anmeldt 6. nov. 2014, og Erik W. Nielsen – og hans bidrag til efterkrigstidens missionsteologi, anmeldt 12. sep. 2012.

Harald Nielsen: Det Danske Missionsselskabs Historie 1821-1985
Bind 1: Frygt ikke! Troe ikkun! – 333 s.
Bind 2: Mission i en forandret verden – 304 s.
I alt 495 kr. – Danmission