Er danskheden et anliggende for kristendommen?

”For denne dansker er alt muligt og alt frit. Han har kun sin egen emancipation og tilfredsstillelse som kompas. Og mindst af alt har denne frigjorte dansker dermed et ansvar for eller et forhold til Danmark” s. 69

I ”Dansk genmæle” samler det tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Søren Krarup, en stribe artikler, som han har skrevet over en årrække. Ærindet er klart, nogen må tage til genmæle, Danmark, danskheden og nationaliteten har igennem et århundrede været under angreb især fra kulturradikalismen, hævder forfatteren.

Med udtrykket ”Systemet Politiken” rammer Krarup den herskende politiske korrekthed ind, det er, som han opfatter det, en historieløshed og en fornægtelse af det, der har skabt en vestlig verden, som bygger på lov og ret, som igen er etableret og opretholdt af landegrænser og borgerskab.

Historisk tilbageblik

Bogen byder på historiske tilbageblik, hvor samarbejdspolitik (under 2.verdenskrig) og udlændingepolitik (især loven af 1983) ses som to sider af den samme pacifistiske og samfundsnedbrydende kulturradikale nihilisme, som efterlader Danmark og dets borgere frit svævende uden holdepunkter i hverken religion, sprog eller historie.

Krarup finder også plads til at kritisere navngivne problembørn som George Brandes, Hal Koch, Søren Mørch og Bo Lidegaard, som han mener har haft held med at gøre fædrelandskærlighed til et skældsord.

Interessant analyse

Krarup er, som bekendt, teolog, og det er da også her, hans analyse er allermest interessant. Han ser den Lutherske dogmatik som en klar modsætning til den teologiske tænkning, som ligger til grund for menneskerettigheder og globalisme.

Det vil føre for vidt her at gennemgå alle argumenterne, men den væsentligste pointe er, at han modsiger rettigheder, som skulle være ethvert menneske givet uafhængigt af borgerskab, nationalitet og landegrænser. Og det er jo en ret væsentlig forklaring på hans politiske ståsted og bogens anliggende.

Kristendommens plads stadig uklar

Alligevel står jeg tilbage som læser med en fornemmelse af, at det, der så er ”rigtig dansk”, ikke er blevet så meget tydeligere. Hvad enten man er politisk enig eller uenig, så henstår det stadigt uklart, om kristendommen har noget at sige om nationalitet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ved nærmere eftertanke tænker jeg, at det væsentligste borgerskab, slet ikke omtales i bogen. For Johannes siger jo (Johannes Evangeliet kapitel 1) at vi har fået indfødselsret i et rige, der er af en helt anden verden.

Søren Krarup: Dansk genmæle. 122 sider. 199,95 kr.
Forlaget Hovedland