Ind i kampen

Af Bodil Lanting

”Hvorfor bruger I ikke den gamle indgangsbøn? De nye siger aldrig noget om synd!”

Den gamle mand i kirken kommenterede bønnen, engang hvor jeg afløste kirkesangeren. Og han havde jo ret. Hvor er det dejligt, når folk er vågne og kommenterer det, de påvirkes af!

I Udfordringen kan vi somme tider præsentere informationer eller vinkler på aktuelle begivenheder, som ikke kommer frem i de landsdækkende nyhedsudsendelser. Vi må være kritiske overfor det, vi ser og hører. Det gælder også det, vi hører i kirkerne.

Bibelen 2020

Jeg glæder mig meget til at få ”Bibelen 2020” i hånden om ganske få uger. Det er så forfriskende at høre de velkendte tekster udtrykt med nye ord. Somme tider får man ligefrem en aha-oplevelse ud af det: Var det virkelig det, der foregik? Er det det, Jesus mener? Denne undren kan få en til at gå tilbage til andre oversættelser, kommentarer eller måske grundteksten for at undersøge sagen nærmere.

Man kan altid finde eksempler på noget, der kunne udtrykkes bedre. I sidste uge gav konsulent i bibeloversættelse Iver Larsen her i avisen et eksempel på dette ud fra den autoriserede oversættelse af Mattæus 25,29. Oversættelsen ”den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har” giver ikke mening. Andre steder i Ny Testamente har det græske ord echein betydningen ”at gøre brug af det, man har”. Derfor lyder teksten i Bibelen på Hverdagsdansk:

”de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, vil miste, hvad de fik”. Det er en meget logisk konklusion på den lignelse, vi kender som ”De betroede talenter”.

I en dansk bibel vil der være mange begreber, som måske skulle have været udtrykt anderledes. Det gælder for alle oversættelser.Forskningens nye indsigter vil forhåbentlig finde vej ind i fremtidige bibeloversættelser.

Troen og sproget definerer folk

Som koordinator for et bibeloversættelsesprojekt i Etiopien arbejdede jeg sammen med tre bibelstærke mænd fra hver sin kirke. Jeg fik et unikt indblik i sidama-folkets kultur. Og det var både spændende, lærerigt og udfordrende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det tværkirkelige eller teologiske aspekt var ikke den største udfordring. Når oversætterne var uenige – og de kunne blive meget uenige! – handlede det som regel om sprogets udvikling.

Da stod de to yngre oversættere skarpt overfor den ældste af dem. Og timerne gik, uden at vi kom videre i teksten, indtil det lykkedes mig at overbevise dem om, at de måtte spørge flere af deres landsmænd. Vi havde nemlig et hold af test-personer, som kunne forklare os, hvordan de forstod et omstridt begreb, eller hvordan det kunne udtrykkes på deres sprog.

Vores bibel ville blive den eneste bog i mange af de små hjem. Den skulle derfor være forståelig uden hjælpemidler af nogen art.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Uenigheden kunne trække tænder ud. Men jeg lærte også at påskønne mine medarbejderes engagement og stædighed. For det handlede om deres identitet, deres kultur, deres tro. Hvis nogen stiller spørgsmål ved de ting, kan man let føle sig såret. Reaktionen viser jo netop, hvor meget troen betyder for den enkelte.

Også herhjemme kan bølgerne gå højt, når det gælder Bibelens ordlyd. Bibelselskabet havde 500 frivillige testlæsere i alderen 13-85 år til at kommentere oversættelserne. Både oversættere og testlæsere har arbejdet ud fra de kriterier, at den nye oversættelse skulle være: ”Forståelig uden noter, Mundret, ikke slang, Smukt, gerne poetisk sprog, men ikke ’gammeldags’ samt Rigt varieret – med respekt for tekstens forskellige genrer”.

Bibelen 2020 skal ikke autoriseres og er dermed ikke forpligtet på kirkelig sprogbrug og salmetradition. Den forsøger at gengive grundtekstens budskab på et alment forståeligt nudansk. Teksten egner sig godt til at blive læst højt, forklarer Bibelselskabet.

Jeg er overbevist om, at Bibelen 2020 vil åbne folks øjne for mange ting, som de ikke tidligere har skænket en tanke. Men vi må også læse den kritisk og kommentere den. Måske er noget af det ubehagelige eller politisk ukorrekte blevet nedtonet. Er der fx. en generel tendens til at nedtone talen om synd og Guds hellighed? Hvordan oversættes begrebet fortabelse?
Vi har alle et ansvar for at bedømme de ting, vi hører og læser.
Vi må alle ind i kampen.


Artiklen fortsætter efter annoncen: