Intelligent Design forholder sig ikke til jordens alder

Intelligent Design er en videnskabelig kritik af evolution, ikke en religiøs, og derfor er indblanding af holdninger omkring jordens alder temmelig uhensigtsmæssig.

Spørgsmål:

Jeg har nu læst din bog ”Exit Evolution”.

Jeg kan ikke klart læse din opfattelse af jorden alder, men et sted i bogen skriver du noget om jordens alder til at være 10.000 år. Så det er mit gæt på din mening og derfor udgangspunktet for mit spørgsmål.

Hvilken videnskabelig dokumentation og dermed bevis har du for, at pollenanalyse og kulstof 14-metoden, samt dendrokronologi er uvederhæftige?

Svar:

For at danne klarhed omkring forskellen på intelligent design-hypotesen og kreationismen valgte jeg i ”Exit Evolution” at gøre rede for ungjordskreationismens forklaring på de geologiske lag.

Intelligent design, som alene er det, jeg arbejder med, opererer med evolutionisternes tidsangivelser af den årsag, at man simpelthen ikke kan have en seriøs videnskabelig debat med modparten, hvis man afviser at træde ind på deres banehalvdel og diskutere evolutionsteoriens validitet indenfor de gængse videnskabelige rammer.

Da jeg skrev min bog, fandt jeg det nødvendigt også af hensyn til de læsere, som måtte være kreationister, at nævne, at ungjordskreationister har andre forklaringer og anden evidens, som kan underbygge deres holdning med hensyn til fossilernes nedfældning.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg indleder det ganske korte afsnit på side 54 sådan: Med hensyn til fossiler bliver jeg nødt til at nævne, at ”young earth creationists” har en anden forklaring på fossiler og deres placering i tydeligt afgrænsede lag.

Af denne indledning fremgår det tydeligt, at jeg ikke gør rede for min egen holdning, men derimod kreationisternes holdning, deres forklaringer og den evidens, som de bygger på.

Jeg giver på intet tidspunkt mit eget bud på jordens alder; jeg nævner blot på side 61, hvad ungjordskreationisterne generelt selv mener, nemlig at jorden er under 10.000 år gammel.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I min bog kommer jeg overhovedet ikke ind på pollenanalyse, kulstof 14 og dendrokronologi, og jeg kan naturligvis ikke forsvare standpunkter omkring emner, som jeg slet ikke har udtalt mig om.

ID, som altså er det, jeg repræsenterer, har fokus på observation og empiri. De historiske discipliner er langt hen ad vejen uvedkommende for denne nye, videnskabelige hypotese, som ikke beskæftiger sig med oprindelse, men derimod kun med kausal forklaring.

Dette fremgår tydeligt af hypotesens grundpostulat: ”ID hævder, at visse egenskaber ved liv bedst lader sig forklare med intelligens som årsag”.

Efter at have arbejdet med evolutionskritik i omkring 10 år er det efterhånden gået op for mig, at mennesker, som fokuserer på jordens alder, primært gør det af bibelfortolkningsmæssige grunde. Emnet ligger rigtig mange på sinde, måske fordi de anser det for absolut nødvendigt for deres egen tiltro til Bibelen at blive bekræftet i troen på en ung jord.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men intelligent design er en videnskabelig kritik af evolution, ikke en religiøs, og derfor er indblanding af holdninger omkring jordens alder temmelig uhensigtsmæssig. Jordens alder er primært et emne, som vedrører bestemte fortolkninger af Bibelen, og bør derfor henlægges til teologiske diskussioner.

Der er en god grund til, at spørgeren ud fra min bog ikke kan se min holdning til jordens alder, jeg har nemlig ingen fast holdning til dette spørgsmål, og det er i øvrigt uvedkommende, hvad jeg måtte mene, da ID som sagt ikke drager jordens alder ind i sin argumentation imod evolutionsteorien. Personligt arbejder jeg sammen med forskere, som har vidt forskellige holdninger til jordens alder, men disse holdninger holdes helt udenfor vores arbejde med ID.

Hvad jeg derimod har en holdning til, som jeg gerne vil pointere, er nødvendigheden af, at man har en sund skepsis overfor alle, der med sikkerhed mener at kende jordens alder.

Mange mennesker foretrækker, at tingene er trukket skarpt op i sort eller hvidt, og jeg oplever ofte, at man forsøger at vriste bekendelser ud af mig, som kan afsløre, om jeg tilhører denne eller hin gruppe. Omtaler jeg kreationismens argumenter positivt, beskyldes jeg for at være kreationist. Nævner jeg i en anden situation positive argumenter for en gammel jord, ja, så beskyldes jeg for at gå evolutionisternes ærinde og for knap nok at være kristen.

Nogle kreationister er desværre modstandere af ID, fordi de fejlagtigt mener, at ID er en slags midterstandpunkt imellem kreationisme og evolution, at ID kan forstås som en slags evolutionistisk teori med en intelligens bag, og at ID er farlig, fordi man derved kan blive ledt væk fra Bibelens Gud.

Dette er meget beklageligt, da det er ID, som netop nu er i færd med at vinde kampen imod Darwins pseudovidenskabelige teori. Det, som i et helt århundrede ikke er lykkedes for kreationisterne, nemlig at rokke evolutionsteoriens fundament, gør fortalere for ID lige nu. At man ønsker at afvise ID i stedet for at bakke op om det, er derfor lidt trist.