Nyt skolemateriale sætter spørgsmålstegn ved, om Jesus er en historisk person

Spørgsmål:

Kære Karsten

Jeg underviser 5. klasse i kristendomskundskab, og Gyldendal har dertil produceret en video om Jesus, der siger, at der er stor tvivl om den ”historiske” Jesus’ eksistens, hvilket jeg mener, i forhold til egen viden og det, jeg har lært i religion på seminariet, og flere videnskabelige kilder, er forkert.

I videoen, som hedder ”Kristendom bliver til”, lyder det: ”Men hvad ved vi egentlig om Jesus? De forskere, som i dag studerer kristendommens historie, er ikke enige om, hvorvidt Jesus virkeligt har levet, eller om han er en opdigtet person”.

Det siges også, at alle religioner (altså også kristendommen) bygger på fortællinger, som kaldes myter, og at det Nye Testamente blev nedskrevet lang tid efter begivenhederne. Hvad mener du?

Venlig hilsen Kristian P.

Svar:

Dr. Bart Ehrman, der betegner sig selv som agnostiker lænende til ateist, er forfatter til bogen ’Did Jesus Exist?’. Han betegner det som et faktum, at Jesus var en virkelig historisk person.

Dr. Bart Ehrman, en meget kendt nytestamentlig ekspert, som betegner sig selv som agnostiker lænende til ateist, har en anden opfattelse angående Jesu eksistens. Efter et foredrag bliver han mødt med denne kommentar fra en publikummer:


Artiklen fortsætter efter annoncen:“Jeg ser intet bevis for en historisk Jesus!”, hvortil Ehrman svarer: “Jamen, det gør jeg. Der er masser af evidens. Dette er ikke engang et relevant spørgsmål for dem, der forsker i antikken.

Der findes ikke en lærd på noget universitet i den vestlige verden, som underviser i klassisk litteratur, antikkens historie, Ny Testamente, tidlig kristendom eller noget andet relevant emne, som tvivler på, at Jesus eksisterede!”

I en debat (muligvis fra 2013) mellem de to Oxford-professorer Richard Dawkins og John Lennox udtalte Dawkins, at “der er ingen tvivl om, at Jesus eksisterede”. Dawkins, skal vi huske, er vor tids mest prominente ateist, og han er altså ligesom Bart Ehr-man ikke partisk i sin vurdering af dette spørgsmål.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ikke tvivl om det historiske

At kristendommen skulle være baseret på myter er ikke i overensstemmelse med fakta. Det Nye Testamente består bl.a. af en samling af øjenvidneberetninger, og ikke myter. Om man tror på disse øjenvidneberetninger og på, at skrifterne er bevaret uændret gennem historien, er én ting – men omkring det generelle billede af de historiske begivenheder hersker der ingen tvivl.

Vi har eksterne kilder, som historikerne Josephus og Tacitus, der omtaler personen Jesus. Tacitus skriver, at en mand kaldet Kristus var grundlægger af den bevægelse, som bærer hans navn, og at han af Pontius Pilatus blev beordret henrettet, og at dette foregik i Tiberius’ regeringstid.

Andre eksterne kilder, som den romerske guvernør Plinius og historikeren Suetonius, antyder på ingen måde, at den kristne bevægelse skulle være opstået omkring en opdigtet person.

Havde der været tvivl om personen Jesus’ eksistens, havde disse historikere, som tidsmæssig og geografisk var tæt på begivenhederne, nævnt det, fordi en sådan tvivl kunne have været brugt effektivt imod de kristne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Påstanden i den omtalte video er derfor usand, og den er ifølge dr. Ehrman i konflikt med den samlede ekspertise, troende som ikke-troende, fra hele den vestlige verdens universiteter.

Bygger på uvidenhed

Ehrman finder det pinligt, at ateister fortsat bringer dette spørgsmål på bane, fordi det bygger på uvidenhed. Ehrman har skrevet en hel bog om emnet, fordi han efterhånden blev træt af dagligt at få emails fra ateister, som ønskede at blive bekræftet i deres håb om, at Jesus var en opdigtet person. Bogen hedder ‘Did Jesus Exist’.

Den sidste usandhed, der fremføres, er den, at Det Nye Testamente er nedskrevet lang tid efter, at begivenhederne fandt sted. ‘Lang tid’ er jo et relativt begreb; det er fx lang tid at vente 45 minutter i lægens venteværelse.

Sammenlignet med alle andre kilder fra antikken er NT nedskrevet kort tid efter begivenhederne, og mens et stort antal øjenvidner stadig var i live, så også her er videoens forfattere i konflikt med forskerne.

Faktum er, at hvis man vil betegne evangelierne som upålidelige historiske kilder, må man helt afstå fra at beskæftige sig med antikkens historie, for alle andre kilder er nedfældet meget længere tid efter begivenhederne, end det vi ser med NT.

Alt, hvad vi fx ved om Alexander den Store, er skrevet 300-450 år efter hans død, og alligevel regnes disse kilder for pålidelige. Jesu liv og død er de mest velattesterede historiske begivenheder fra den tid.

Ikke tvivl hos forskere

Er det i orden at tvivle på Jesus som en historisk person? Selvfølgelig, det er et frit land, men man bør ikke bringe en holdning ind i undervisningen, som faktisk slet ikke eksisterer hos alle relevante forskere (Ehrmans ord, ikke mine), og så endda samtidig hævde, at det netop er forskernes mening.

Sund skepsis er en god ting, men på spørgsmålet om, hvorvidt Jesus var en virkelig person, er ikke engang skeptikerne skeptiske. Jeg hørte engang Bart Ehrman blive interviewet på et ateistisk radioprogram.

Værten var nærmest i ekstase over at have denne nytestamentlige lærde agnostiker på sit program for, som han håbede, at fortælle, at Jesus var en fiktiv person. Uha da, skuffelsen var stor, da Ehrman straks proklamerede, at det er et faktum, at Jesus var en virkelig historisk person.

På min vej til at blive kristen lyttede jeg meget til Bart Ehrman. Jeg ville sikre mig, at man ikke solgte mig en religion, som var højst tvivlsom, og jeg brugte derfor Ehrman som modvægt mod apologeter som fx Lane-Craig.

Jeg ønskede at kende de reelle odds for, at NT er en pålidelig kilde, og i en sådan stræben syntes jeg, at jeg var nødt til også at høre en ikke-kristen eksperts vurdering. Skaberne af den omtalte video burde måske også have konsulteret en virkelig ekspert.