Lærernes MissionsForening i nyt internationalt samarbejde

– Samarbejdet giver os mulighed for at støtte flere missionærer, siger Henrik Nis-
Hanssen fra LMF.

LMF, der støtter lærere og undervisere over hele verden økonomisk og ved forbøn, er indgået i et samarbejde med NGO’en Relay Trust, som blandt andet støtter uddannelse af kirkeledere i Afrika.

Den over 100 år gamle forening LMF går dermed nye veje.

– Relay Trust støtter blandt andet kirker i Afrika med uddannelse af præster, kateketer og andre, der vil bringe de gode nyheder om Jesus Kristus ud til unåede folkegrupper. Det gøres fx ved e-learning (på mobiltelefoner og computere), der fortæller evangeliet på mange forskellige stammesprog, oplyser LMFs formand, Henrik Nis-Hanssen.

Ud over at uddanne kirkeledere arbejder Relay Trust også udviklingsrelateret med landbruget i flere afrikanske lande. Her er det bibelske princip, Farming God’s Way, i centrum.

– Det er simpelthen det brede undervisningsbegreb, vi er blevet en lille del af, forklarer LMFs formand.

– Da LMF er medlem af DMRU (Dansk Missions Råds Udviklingsafdeling), kan LMF og Relay Trust sammen søge økonomiske midler til arbejdet, som vi i øvrigt også gør med andre samarbejdspartnere. Det er en ren win-win-win situation, da det giver Relay Trust mulighed for at komme vidt omkring med evangeliet, LMF en økonomisk og samarbejdsmæssig gevinst, samt unåede folkegrupper mulighed for at lære Jesus at kende, vurderer Henrik Nis-Hanssen.